EL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIES

ACTES

Actes del Ple 2021

julio 28, 2021

23/12/2021 / Acta 25/11/2021/ Acta 28/10/2021/ Acta 30/09/2021/ Acta 09/09/2021/ Acta 22/07/2021 / Acta 24/06/2021 / Acta 27/05/2021 / Acta 29/04/2021 / Acta 25/03/2021 / Acta 25/02/2021 / Acta 12/02/2021  / Acta E 28/01/2021 / Acta

Actes del Ple 2020

septiembre 23, 2020

29/12/2020 / Acta E 23/12/2020 / Acta 26/11/2020 / Acta 29/10/2020 / Acta 16/10/2020 / Acta E 24/09/2020 / Acta 03/09/2020 / Acta 27/07/2020 / Acta E 23/07/2020 / Acta 10/07/2020 / Acta E 25/06/2020 / Acta 08/06/2020 / Acta E 28/05/2020 / Acta 29/04/2020 / Acta 17/04/2020 / Acta E 26/03/2020 / Acta 27/02/2020 / Acta 30/01/2020 / Acta

Actes del Ple 2019

julio 15, 2019

31/10/2019 17/10/2019 E 26/09/2019 05/09/2019 25/07/2019 28/06/2019 E 15/06/2019 E 12/06/2019 E 30/05/2019 29/04/2019 E 25/04/2019 01/04/2019 E 28/03/2019 28/02/2019 31/01/2019

Actes del Ple 2018

febrero 11, 2019

20/12/2018 29/11/2018 22/11/2018 (E) 05/11/2018 (E) 25/10/2018 27/09/2018 06/09/2018 26/07/2018 12/07/2018 (E) 28/06/2018 31/05/2018 21/05/2018 (E) 26/04/2018 22/03/2018 22/02/2018 25/01/2018

Actes del Ple 2017

febrero 11, 2019

21/12/2017 12/12/2017 30/11/2017 20/11/2017 26/10/2017 28/09/2017 07/09/2017 27/07/2017 29/06/2017 25/05/2017 27/04/2017 30/03/2017 23/02/2017 26/01/2017 18/01/2017

DESCRIPCIÓ I CALENDARI GENERAL

El Batle:

És la màxima autoritat municipal. Presideix els plens municipals i assumeix la direcció de l’equip de govern.

El Ple:

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Està integrat pels regidors electes i presidit pel Batle.

Funcions:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals.
  • Acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris.
  • Aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari.
  • Regulació dels òrgans representatius i participatius.
  • Aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball.
  • Aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • Aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent.
  • Votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislación electoral.

Previsió de reunions: el darrer dijous de cada mes a les 19.30 h.

La Junta de Govern Local:

És un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament. Sota la presidència del Batle està integrada pels regidors designats per ell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.

Previsió de reunions: tots els dimecres a les 9.30 h.