La sala de plens de l’Ajuntament d’Inca ha celebrat el Ple de la Infància, que es convoca anualment amb la finalitat de crear un punt de trobada en què els infants puguin expressar les seves inquietuds i suggeriments, per tal de participar activament del dia a dia del municipi. La jornada ha estat presidida pel batle d’Inca Virgilio Moreno i la regidora d’Educació Helena Cayetano.

«L’objectiu d’aquesta iniciativa, el Consell d’Infants, que es va posar en marxa el 2017, és mantenir una conversa activa amb els nines i les nines de la ciutat, i disposar d’eines perquè se sentin partícips i escoltats per les autoritats d’Inca», assenyala Cayetano.

Així doncs, com en edicions anteriors, enguany cada centre ha escollit una proposta, la qual ha pogut desenvolupar en les diferents assemblees que es fan al llarg de l’any i valorar la seva viabilitat. De forma paral·lela, l’alumnat ha tengut l’oportunitat de reunir-se amb el  personal de les àrees municipals competents en cada matèria per tal de rebre assessorament respecte als diferents projectes que proposaven dur a terme.

Els infants han proposat millores per a la ciutat. Per exemple, en matèria de medi ambient i sostenibilitat, han suggerit mantenir la cura dels espais públics, amb consells com la neteja de les zones verdes, campanyes de reciclatge a les papereres, la correcta senyalització amb cartells de les ordenances per a un major civisme, entre d’altres. També han realitzat propostes per al Menjador Social, la qual cosa mostra una actitud solidària i altruista. Amb tot, els infants han demostrat una gran conscienciació envers l’ecosistema, l’educació i el respecte cap a la ciutat.

El Consell de la Infància d’Inca està format per dos consellers i conselleres de cada centre escolar de la ciutat, que actualment cursen 6è de primària. També poden participar de l’acte els consellers suplents i el tutor o tutora. A més a més, en aquest darrer ple assisteix l’alumnat que el curs vinent participarà com a conseller o consellera, i que enguany cursen 5è de primària.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image