Tipus de convocatòria: extraordinària.
Data i hora: dimarts, dia 14 de febrer de 2023, a les 13.00 hores.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

  1. Proposta de la Batlia per iniciar el procediment de contractació del servei de neteja viària del municipi d’Inca.

Compartir

Newsletter Image