L’Ajuntament d’Inca durà a aprovació, durant la sessió plenària de desembre, el pressupost general per a l’any 2021, el qual ascendeix a la quantitat total de 33.005.213,99 euros. Això suposa un increment del 3,39 % respecte al pressupost per a l’exercici 2021, que era de 31.922.821,75 euros.

«La gestió econòmica d’aquesta nova normalitat que vivim ens ha duit i ens durà a continuar posant l’accent en la política social i l’impuls de l’economia local. Presentam uns pressupostos que protegeixen les persones més vulnerables i contribueixen a ajudar les petites empreses, comerciants, autònoms i restauradors a recuperar la seva activitat», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, seguretat ciutadana, neteja i recollida de residus, manteniment de la ciutat, educació, sanitat, serveis socials i altres àrees que contribueixen al benestar comunitari representen una inversió de 7 de cada 10 euros en el pressupost de 2022. En concret, la partida en atenció social primària creix uns 300.000 euros i arriba als 2,4 milions d’euros. Pel que fa a la neteja viària, s’incrementa en 240.000 euros el contracte de neteja. El manteniment de la ciutat, de fet, representa gairebé el 25 % del pressupost total del consistori, i el pròxim any es veurà augmentat en 350.000 euros.

D’altra banda, els pressuposts contemplen continuar desenvolupant propostes per ajudar el teixit econòmic i productiu de la ciutat. La supressió de la taxa d’ocupació de la via pública, la posada en marxa dels bons de descompte per afavorir el consum, la baixada d’un 20 % de l’IBI als immobles que tenen un ús industrial o comercial, són algunes de les mesures que beneficiaran de manera directa els autònoms i empresaris de la ciutat.

Pel que fa al capítol d’inversions, en el pressupost de 2022 suposarà una partida de 2.994.567,41 euros. La inversió més important és l’obra de construcció del nou CEIP d’Inca. També es continuarà amb projectes emblemàtics com la plaça del Mercat Cobert o l’esponjament de les cases de davant el Teatre. En aquest sentit, Moreno destaca que «l’urbanisme de la nostra ciutat va en una direcció molt concreta: construir espais per a les persones, espais oberts que connectin els nostres barris i siguin llocs per trobar-nos i gaudir d’Inca».

Una altra de les línies estratègiques per al pròxim any, així com es reflecteix en el pressupost, continuarà sent la formació i l’ocupació, i es mantindran tots els programes que generen noves oportunitats laborals. Així mateix, es multiplica l’assignació pressupostària de l’Àrea d’Igualtat i s’assumeix la perspectiva de gènere d’una manera transversal.

D’aquesta manera, Inca planteja uns pressuposts que se centren en el compromís ferm amb les polítiques de caràcter social, els projectes que dinamitzen nombrosos sectors i les infraestructures generadores d’oportunitats i nous serveis. Un any més, l’Ajuntament d’Inca és un consistori financerament sostenible amb deute zero, fet que possibilita poder desenvolupar un programa econòmic amb garanties.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image