De cara a les properes eleccions al Parlament Europeu de diumenge dia 9 de juny de 2024, s’informa que, a l’efecte de complir amb l’art. 23.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, s’han reestructurat els districtes 02-005 de la Rectoria de Crist Rei i 02-002 de l’Escola Municipal Toninaina amb la creació d’un nou districte a la Rectoria de Crist Rei, el Districte 02, Secció 008, amb carrers procedents dels districtes 02-005 i 02-002.

Compartir

Newsletter Image