L’Ajuntament d’Inca i la Policia Local han desenvolupat durant el primer trimestre de l’any una campanya específica de control i bon ús dels patinets elèctrics. Aquesta iniciativa s’ha duit a terme coincidint amb l’entrada en vigor de la nova Ordenança municipal de circulació.

Així doncs, al llarg d’aquesta campanya s’han interposat un total de 61 denúncies. «La finalitat de la campanya és conscienciar sobre la importància de fer un bon ús dels vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets, per garantir una òptima convivència amb els vianants, així com donar a conèixer els nous canvis que s’han aplicat a la normativa», assenyala el batle Virgilio Moreno.

Més de la meitat de les sancions han estat per conduir sense portar el casc. Altres motius importants de les denúncies són no utilitzar armilla reflectora, conduir per zones on no es permet la circulació de vehicles de mobilitat personal o no respectar les normes de seguretat viària. En aquest sentit, cal destacar que la nova Ordenança estableix que és obligatori l’ús de guardapit reflector i de casc, i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil si se circula amb patinet.

«El patinet és un mitjà de transport cada vegada més utilitzat a les ciutats. Per tal motiu, hem considerat adient impulsar aquesta campanya i treballar decididament per garantir que es respecta la normativa vigent i, alhora, vetllar per la seguretat de la ciutadania», destaca la regidora de Seguretat Ciutadana Antonia Triguero.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image