Data: 9 de setembre de 2021, a les 19.30 hores, a la sala de plens. Tipus de sessió: ordinària.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 22 de juliol de 2021.
 3. Proposta de la Batlia d’aprovació del Compte general de 2020.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern en relació amb el desistiment del procediment d’adjudicació del servei de neteja viària.
 5. Moció del grup municipal de VOX Inca en favor del llenguatge normatiu i acadèmic a l’Administració municipal d’Inca.
 6. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, PI-Proposta per les Illes, Partit Popular, Ciudadanos i Unidas Podemos sobre la situació de les dones i les nines a l’Afganistan.
 7. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, PI-Proposta per les Illes, Partit Popular, Independents d’Inca i Unidas Podemos amb motiu del Dia Europeu de les Llengües.
 8. Mocions urgents.
 9. Dació de compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2021.
 10. Dació de compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2021.
 11. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.125 al 1.427 de 2021.
 12. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 14, 21 i 28 de juliol, i 8, 11, 18 i 25 de 2021.
 13. Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Gabriel Frontera Borrueco i de les renúncies anticipades de la Sra. Maria Antònia Sancho Tomàs, de la Sra. Núria Nadal Camprubí, del Sr. Mateu Xavier Pieras Villalonga, de la Sra. Aina Ferrer Torrens i del Sr. Joan Fornés Comas.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image