Data: 28 de novembre de 2014, a les 10 hores, a la Sala de Plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia.
 3. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2014.
 4. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de les bases reguladores de les ajudes municipals pel foment de l’ocupació.
 5. Proposta de la Batlia per a la resolució de les al·legacions presentades pel grup municipal PSIB-PSOE a la modificació de crèdit núm. 20/2014.
 6. Proposta de la Batlia per nomenar representants municipals a la Junta Rectora del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
 7. Moció del grup municipal PSIB-PSOE amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
 8. Moció del grup municipal PSIB-PSOE relativa a la revisió dels valors cadastrals del municipi.
 9. Moció del grup municipal PSIB-PSOE relativa a reclamar suport a diverses esmenes presentades pel grup parlamentari socialista als Pressuposts Generals de l’Estat 2015, sobre inversions a Inca.
 10. Mocions urgents.
 11. Precs i preguntes.

Compartir

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Newsletter Image