En el Ple Ordinari d’octubre destaquen una sèrie de punts.

En qüestions econòmiques, queda aprovat el Pla de Mesures Antifrau per a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En matèria d’educació, s’aproven les bases i la convocatòria de subvencions d’associacions de familiars d’alumnes.

En el vessant més social, el consistori inquer s’adhereix a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.

Quant a cultura, s’aprova l’atorgament del Premi Dijous Bo 2022.

Finalment, en matèria de medi ambient i model de ciutat, s’aprova provisionalment la Modificació puntual n. 12 del PGOU, el sistema general viari al carrer del Puig de Massanella.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image