ORGANITZACIÓ POLÍTICA

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE). Carrer de la Campana 14 1r - Tel. 871 911 094

Virgilio Moreno Sarrió


Batle d'Inca.

María del Carmen Oses Ramos


Primera tinent de batle. Delegada de Serveis i espai públic, d'Atenció territorial i de Cementeri.

Sebastián Oriol Díaz


Tercer tinent de batle. Delegat d’Organització laboral i funció pública i de Seguretat ciutadana i mobilitat.


Antònia Maria Sabater Martorell


Delegada d'Igualtat, de Salut i del Museu del Calçat i de la Indústria.

Antoni Peña Mir


Delegat d'Esports, de Festes i promoció de la ciutadanía i de Fires i Dijous Bo.


María José Fernández Molina


Delegada d'Innovació i empresa i de Mercats i consum.

Miguel Ángel Cortés Ramis


Delegat d’Economia local, de Turisme i promoció de la ciutat i de Comunicació i transformació digital.


Maria Antònia Pons Torrens


Delegada de Serveis Socials, de Gent Gran i de Nova normalitat.

Andreu Caballero Romero


Delegat d’Urbanisme i Patrimoni, d'Habitatge, de Participació i Transparència i de Joventut.

PARTIT POPULAR (PP). Plaça del Blanquer 9 baixos - Tel. 971 504 359

Félix Sánchez Díaz


Regidor (PP)

Andrés Gili Vizcaíno


Regidor (PP)


Sonia Francisca Franco Ruiz


Regidora (PP)

INDEPENDENTS D'INCA (INDI). Plaça d'Espanya 10 1r - Tel. 971 502 373

Àngel Garcia Bonafè


Regidor (Independents d'Inca)

María del Mar Navarro Reguillo


Regidora (Independents d'Inca)

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB). Carrer de Ca'n Vidal 5 entresòl - Tel. 971 881 496

Alice Weber


Segona tinent de batle. Delegada d'Educació, de Cultura i normalització lingüística, de Memòria democràtica, de l’Escola de música Antoni Torrandell i de l’Escola d'Educació Infantil Llar d’infants d’Inca (Toninaina).

Biel Frontera Borrueco


Delegat de Treball, de Formació i ocupació, de Món rural i de Medi ambient, sostenibilitat i benestar animal.

VOX-BALEARES (VOX-ACTUA BALEARES). Tel. 629 747 555

Francisco Pol Alorda


Regidor (VOX)

Vanesa Berga Garzón


Regidora (VOX)

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Gregorio Ferrà Frau


Quart tinent de batle. Delegat de Transició energètica i Projectes estratègics.

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

Andrés Sánchez García


Regidor (Ciudadanos)

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)

Isabel Vallés Garrido


Regidora (Unidas Podemos)