SERVEIS TRIBUTARIS

Aquest departament s'encarrega de gestionar els doblers que paguen mitjançant imposts tots els ciutadans a l'Ajuntament i de després invertir-los a través de la redacció dels pressuposts anuals. La seva missió resideix en l'atenció integral al contribuent a les seves oficines, s'hi presta un servei d'informació, liquidació i recaptació eficaç amb els màxims nivells de qualitat, atenent les demandes dels ciutadans, proporcionant totes les facilitats per al compliment de les seves obligacions en aquest àmbit i garantint l'exercici dels seus drets.

Així mateix, l'objectiu de l'Àrea de Gestió Tributària és millorar la qualitat del seu funcionament i satisfer les expectatives dels ciutadans apropant els principals serveis prestats pel departament i amb el compromís de cercar una major participació de tots els agents, per poder millorar el seu funcionament i fer realitat els compromisos que volem assolir en el futur, utilitzant les noves eines electròniques i telemàtiques per a una major simplificació dels procediments.

COMPETÈNCIES:

 • Pressupostos. Preparació de projectes d'execució.
 • Comptabilitat i rendició de comptes.
 • Gestió tributària i de finançament ordinari.
 • Gestió recaptatòria.
 • Elaboració dels projectes d'ordenances fiscals i no fiscals.
 • Operacions de Tresoreria.
 • Operacions de contractació de préstecs i crèdits.
 • Endeutament públic.
 • Central de compres.
 • Bases reguladores de subvencions en concurrència.
 • Expedients de contractació.

RESPONSABLE D'ÀREA


NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image