EL BATLE

ÒRGANS DE GOVERN

 1. El Batle

  És la primera autoritat del municipi. Ostenta la presidència de l’Administració local i del Ple municipal.

 2. La Junta de Govern local

  Periodicitat de les sessions ordinàries: el dimecres de cada setmana, a les 9.00 hores.

  Composició:

  • President
   • Virgilio Moreno Sarrió
  • Vocals:
   • María del Carmen Oses Ramos
   • Sebastià Oriol Díaz
   • María José Fernández Molina
   • Andreu Caballero Romero
   • Alice Weber
   • Helena Cayetano Gómez
   • Gori Ferrà Frau

   

 3. El Ple municipal
  • Composició
  • Periodicitat:
   • Sessións ordinàries
    • L’últim dijous de cada mes a les 19.30 hores; si cau en festiu o vigília de festiu, la sessió se celebrarà el dia hàbil anterior a la mateixa hora; durant el mes d’agost no se celebraran sessions plenàries ordinàries; el ple ordinari del mes d’agost se celebrarà el primer dijous del mes de setembre; el ple ordinari del mes de desembre de 2019 serà el dia 19.
   • Sessions extraordinàries
    • Per decisió del Batle o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l’Ajuntament.
   • Sessions urgents
    • Per a situacions excepcionals determinades pel Ple.
  • Convocatòries i actes de les sessions

NOTICIES RELACIONADES

Newsletter Image