El Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca ha aprovat la proposta de la Mesa de Contractació d’adjudicar les obres de millora a l’empresa Vías y Construcciones. Amb aquesta decisió, i segons consta al plec de condicions del concurs, el contracte es podrà signar durant la pròxima setmana. Després s’obre un període durant el qual l’empresa ha de presentar documentació com el programa de treball o el pla de seguretat i salut. Dins dels quinze dies naturals següents, s’efectuarà la comprovació de replanteig. I, finalment, el contractista haurà d’iniciar les obres en els quinze dies següents al de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. En total suposa un període màxim de 36 dies. «D’aquesta manera a finals de setembre es començaran a veure els primers moviments al Teatre Principal, des de la Fundació estarem vigilants per tal que es vagin complint tots els termes del contracte per no incomplir, tampoc, els períodes que pertoquen per rebre l’ajut dels Fons FEDER», ha explicat Virgilio Moreno, batle d’Inca.


Cal recordar, també, que la normativa dels fons europeus estableix que des de la concessió de l’ajut hi ha un termini de tres mesos, que es compleixen el pròxim 22 de setembre, per iniciar les obres. Paral·lelament, els serveis tècnics, l’equip redactor del projecte i l’empresa adjudicatària participaran de reunions conjuntes per tractat d’accelerar-ho tot per arribar a termini.

Vías y Construcciones va presentar, segons els tècnics, l’oferta més avantatjosa per dur a terme aquest treball amb preu de 3.448.908,34 euros (IVA exclòs) enfront dels 5.110.325 euros que havien calculat els tècnics al plec de condicions del concurs. El procés ha funcionat pel sistema de subhasta, i s’ha donat importància a la millor oferta econòmica.

El Teatre Principal d’Inca, construït l’any 1913, és una obra modernista, projectada per l’arquitecte Guillem Reynés Font. És un edifici únic en el seu gènere a tota la ciutat, amb gran valor arquitectònic. Es va reformar completament l’any 1945, amb el projecte de Francesc Casas, i ha patit múltiples reformes des de 1968 fins a l’actualitat. L’any 2008 es va tancar, molt deteriorat.

La Fundació Teatre Principal d’Inca modifica la reforma prevista inicialment amb la creació d’un edifici annex per cercar una major funcionalitat. Dins la sala existent es fa una nova disposició de les butaques que augmenta l’aforament inicial que, juntament amb les places de balcons i amfiteatre, fan un total de 627 places. La sala multiusos del nou edifici annex afegeix 154 places. El projecte preveu recuperar els elements estructurals i decoratius de ferro vist de l’obra original de 1913, les parets folrades de tela i la decoració de guix. El projecte ha estat redactat pels arquitectes Antoni Cànaves, Antoni Pons, Josep A. Reynés i Antoni Torrandell.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image