EDUCACIÓ

L'Àrea d'Educació s'ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb l'àmbit educatiu dins el nostre municipi.

Competències:

  • Control i gestió de les escoles infantils municipals.
  • Seguiment de l’escolarització als nivells obligatoris.
  • Disseny del mapa escolar municipal.
  • Consell Municipal d’Educació.
  • Convenis amb la Conselleria d’Educació i Universitats de la CAIB relatius al desenvolupament de programes educatius.
  • Direcció i control del Departament de dinàmica educativa.
  • Servei Municipal d’Orientació Escolar.
  • Conservatori Municipal de Música i Dansa.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image