CALENDARI
  • Del 13 al 31 de març: període de sol·licitud de plaça (escoletes de la xarxa pública EI i escoletes privades de la xarxa complementària CEI).
  • 12 de maig: publicació de llistes provisionals.
  • Del 15 al 17 de maig: període de reclamacions.
  • 30 de maig: publicació de llistes definitives.
  • Del 31 de maig al 15 de juny: període de matriculació als centres.

TRAMITACIÓ


NOTES

  • No cal sol·licitar a l’oficina del Padró Municipal d’Habitants els documents per a les preinscripcions a l’Escoleta Toninaina, sinó que serà suficient especificar a la sol·licitud l’autorització al centre per tal de consultar les seves dades del Padró telemàticament.
  • Cal llegir be tota la informació i tenir clar quina documentació s’ha d’entregar, ja que una vegada acabat el període de sol·licitud no es podrà afegir nova documentació.

MÉS INFORMACIÓ

Compartir

Newsletter Image