L’Ajuntament d’Inca ha aprovat l’adjudicació del contracte de serveis de neteja viària a l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca SA per un import total de 12.789.441,91 € (IVA inclòs). D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer millorarà el servei amb més mitjans i recursos, tant materials com humans, alhora que fomenta l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Així doncs, amb la posada en marxa d’aquest nou contracte el consistori de la capital del Raiguer es convertirà en el primer municipi de Mallorca a disposar d’un servei de neteja en el qual els vehicles i les eines seran 100 % electrificats. A més a més, es garanteix que tota l’electricitat que es consumeixi pel servei serà procedent d’energies renovables.

«L’electrificació dels vehicles i la maquinària, a més de millorar i optimitzar el servei, permetrà pal·liar un dels problemes més significatius que patien els veïnats fins ara, que són els renous», assenyala la regidora de Serveis María del Carmen Oses.

En concret, el nou servei inclourà agranada mecànica i manual, aigualeig, una brigada polivalent, neteja d’embornals, neteges matineres de cap de setmana, neteja d’actes públics, neteja d’equipaments públics i neteges extraordinàries. Per dur a terme totes les feines, s’ha dividit la ciutat en tres zones per tal d’estandarditzar els serveis d’acord amb una freqüència per a l’agranada mecànica i una altra per a l’agranada manual. Es realitzarà un important augment d’aquesta tasca a tots els barris de la ciutat.

Com a novetat, amb el nou contracte Inca disposarà d’un nou vehicle, que farà augmentar el planter fins als quatre. A més, s’incrementa l’equipament amb una nova bufadora elèctrica i s’amplia considerablement el servei d’horabaixes amb una jornada completa de 15 a 21 hores i una màquina.

En el cas del servei de papereres, amb el nou plec se n’estableix el proveïment de 300, sempre amb la possibilitat de dos colors per a la recollida selectiva. Aquestes infraestructures hauran de ser netejades tant interiorment com exteriorment amb una hidronetejadora d’aigua calenta i a pressió.

Finalment, un altre dels punts importants dins la millora del servei és la seva total informatització. Per tant, tota l’activitat que dugui a terme el contractista en el marc de la present contracta, així com les comunicacions d’incidències, hauran de ser registrades a la plataforma web Inca Cívica per tal de poder dur un control i seguiment de les feines de manera àgil i eficient.

En aquest sentit, Oses destaca que «ara els operaris de neteja adquireixen un paper d’informadors a la ciutadania i també com a detectors d’incidències de l’estat de la via pública, i aniran traslladant tota la informació a l’Ajuntament a través de l’app Inca Cívica».

«Amb aquest nou contracte volem aconseguir el millor grau de neteja possible, d’acord amb els recursos humans i pressupostaris disponibles. Això suposarà buscar en tot moment i en cada entorn la utilització més racional dels recursos, d’acord amb el nivell de brutícia i d’exigència específica corresponent, i maximitzar la coordinació entre els serveis de recollida de residus municipals, el servei de jardineria i la brigada municipal», conclou el batle d’Inca Virgilio Moreno.

D’acord amb el que estableix la normativa, en quinze dies l’empresa adjudicatària signarà el contracte i arrancarà el nou servei de neteja viària. El termini d’execució és de vuit anys, i s’estableix un període d’implantació màxim de nou mesos, durant els quals l’empresa licitadora aportarà la maquinària o els equips temporals que resultin necessaris per prestar els serveis, segons les condicions que s’estableixen en els plecs, fins que es disposi de la maquinària i els equips definitius del contracte.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image