CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL

Activitats adreçades a persones adultes.

ON ÉS?
C/ de Llorenç Maria Duran, 37.
Tel. 971 880 535 – Fax 971 501 598
cepaborjamoll@cepaborjamoll.com
ceaborjamoll.cat

DURACIÓ
D’octubre de 2023 a juny de 2024.

MATRÍCULA
Antic alumnat: del 5 al 8 de setembre de 2023.
Nou alumnat: de l’11 al 22 de setembre de 2023.

CURSOS
ACOLLIDA LINGÜÍSTICA EN CATALÀ (matrícula quadrimestral). Horari de matí i horabaixa.
CATALÀ. Preparació per a les proves oficials.
CATALÀ A2 (matrícula anual). Horari d’horabaixa.
CATALÀ B1 (matrícula anual). Horari d’horabaixa.
CATALÀ B2 (matrícula anual). Horari de matí i horabaixa.
CASTELLÀ per a estrangers (matrícula anual). Horari de matí i horabaixa.
ANGLÈS 1 (matrícula anual). Horari d’horabaixa.
ANGLÈS 2 (matrícula anual). Horari d’horabaixa.
ANGLÈS 3 (matrícula anual). Horari d’horabaixa.

PREU
30 € per al curs complet.

REDUCCIONS
50 % en els següents casos:
Ser membre d’una família nombrosa general.
Ser membre d’una família monoparental general.

100 % en els següents casos:
Ser membre d’una família nombrosa especial.
Ser membre d’una família monoparental especial.
Tenir una discapacitat igual o superior al 30 %.
Ser víctima d’acte terrorista (inclosos cònjuge i fills).
Ser víctima de violència de gènere (inclosos els fills i filles que en depenguin).
Joves tutelats o extutelats en vies d’emancipació.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INCA

Centre públic d’ensenyament i certificació d’idiomes per a adults dedicat a l’ensenyament especialitzat d’idiomes moderns. Ofereix cursos oficials presencials i semipresencials d’anglès, alemany, català i francès en horari d’horabaixa (edifici IES Berenguer d’Anoia) i a l’ampliació d’Alcúdia (edifici IES Alcúdia) i cursos d’angles en horari de dematí (edifici CEP d’Inca). S’ofereixen cursos que condueixen a certificació oficial per acreditar el domini de l’idioma segons nivells MECR.

ON ÉS?
Carretera de Palma-Alcúdia, s/n.
Edifici Berenguer d’Anoia.
Tel. 971 502 154
www.eoinca.com

DURACIÓ
D’octubre de 2023 a maig de 2024.

MATRÍCULA
Setembre i octubre de 2023.

CURSOS
Alemany. Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2.
Anglès. Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.
Català. Nivells: A1, B2, C1 i C2.
Francès. Nivells: A1, A2, B1, B2.1.

PREU
189,42 € (nou alumnat). Consultau exempcions i bonificacions al web de l’Escola (eoinca.com/secretaria/taxes).

CENTRE DE CATALÀ VIRTUAL

És un espai virtual d’autoaprenentatge amb tots els recursos per a l’aprenentatge de la llengua catalana. Està organitzat en aules segons el nivell de llengua, des del nivell A2 fins al llenguatge administratiu. A més d’aquests recursos, un equip d’assessors dona resposta a dubtes i consultes lingüístiques, i revisa les tasques d’expressió escrita.

MÉS INFORMACIÓ
centredecatalavirtual@iebalearics.org

INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
Ajuntament d’Inca
Àrea de Cultura

Cursos de preparació per als certificats d’acreditació de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, adreçats a persones adultes.

ON ÉS?
Centre de Formació Municipal.
Av. del General Luque, 223, Inca.
Tel. 971 50 77 50
iebllengua.caib.cat

REQUISITS
Coneixements bàsics de cada nivell respectiu (prova de nivell).

DURACIÓ
A2: del 2 d’octubre de 2023 al 19 de gener de 2024.
B2: del 3 d’octubre de 2023 al 16 de gener de 2024.
B1: del 5 de febrer al 17 de maig de 2024.
C1: del 6 de febrer al 14 de maig de 2024.

HORARI
A2, B1: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h.
Modalitat: presencial.

B2, C1: dimarts de 17.30 a 20 h.
Modalitat: 35 hores presencials més treball d’autoformació.

MATRÍCULA
A2, B2: del 4 al 13 de setembre de 2023, en línia, a la web de l’IEB.
B1, C1: del 9 al 19 de gener de 2024, en línia, a la web de l’IEB.

PREUS
A2, B2: matrícula: 60 €; reduïda: 30 €.
B1: matrícula 80 €; reduïda: 40 €.
C1: matrícula: 90 €; reduïda: 45 €.

MÉS INFORMACIÓ
llengua.iebalearics.org.
Tel. 971 177 604 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
ensenyament@ieb.caib.es.

SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL
Ajuntament d’Inca
Àrea de Serveis Socials

CURSOS
Tallers adreçats al col·lectiu de dones alfabetitzades.
Taller d’alfabetització per a dones extracomunitàries sense alfabetitzar.

Inici: octubre de 2023. Horari: de 9.30 a 11 h (dia pendent de confirmació).

MÉS INFORMACIÓ
Departament de Serveis Socials
Tel. 646 220 438 / 661 552 979

CENTRE DE CATALÀ INCA

El Centre de Català és un espai dotat de mitjans i materials per facilitar l’aprenentatge individualitzat de la llengua catalana i s’ajusta a les necessitats de cada aprenent. És un centre d’autoformació que us permet aprendre català d’una manera flexible i al vostre ritme. L’assessora del centre us guiarà i orientarà en el vostre procés d’aprenentatge. Al centre podeu trobar tot el material i recursos d’autoformació necessaris per aprendre la llengua catalana. També podreu participar a les sessions de conversa per fer pràctiques d’expressió oral.

ON ÉS?
Carrer de Can Dureta, 5.
­Tel. 971 505 809
ccinca@iebalearics.org
facebook.com/cal.dellevant

HORARI
De dilluns a divendres de 10 a 14 h.

PREU
10 € (cada 4 mesos).

PROVES DE LLENGUA CATALANA
Preparació per als certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

ASSOCIACIÓ PARAULA
Campanya de voluntariat lingüístic «Amb tu, en català»

La campanya posa en contacte una persona que sap parlar català amb una altra que l’ha començat a aprendre i el vol practicar. El voluntari que s’inscriu a la campanya es compromet a compartir 10 hores amb un altre voluntari a fi d’emprar el català per comunicar–se. En un acte en què participaran altres voluntaris, es presentaran les parelles lingüístiques, que rebran material amb idees per parlar en català. Després les mateixes parelles podran decidir on trobar–se (plaça, biblioteca, cafè…) i quan. En cas que no hi hagi prou voluntaris, si la persona voluntària vol, se li assignarà una parella del poble més proper.

MATRÍCULA
Oberta tot l’any. Cal emplenar el formulari d’inscripció que hi ha al web o a qualsevol dels llocs d’inscripció de la campanya indicant la disponibilitat horària, si parla català o el vol aprendre, les seves aficions i el sexe i edat aproximada de la parella que li agradaria que li assignassin.

MÉS INFORMACIÓ
C/ de Sant Alonso, 24.
07001 Palma.
Tel. 971 761 301
paraula.cat

 


PROGRAMES ANTERIORS:

Compartir

Newsletter Image