EQUIP DE GOVERN

María del Carmen Oses Ramos


Primera tinent de batle. Delegada d’Igualtat, Espais públics i Serveis.

Sebastián Oriol Díaz


Tercer tinent de batle. Delegat d’Organització laboral, Compliment normatiu i Contractació.

María José Fernández MolinaAntoni Peña Mir


Delegat d’Esports, Joventut, Participació i Festes.

Maria Antònia Pons Torrens


Delegada de Benestar Social, Salut i Cooperació.

Miguel Ángel Cortés Ramis


Delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Gestió Digital.

Maria Francisca Barceló Truyol


Delegada de Formació, Treball i Ocupació.

Andreu Caballero Romero


Delegat d’Urbanisme, Habitatge, Mobilitat, Museus i Conservatori.

Antonia Triguero Salamanca


Delegada de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Gent Gran.

Alice Weber


Segona tinent de batle. Delegada de Promoció de la Cultura, Llengua, Patrimoni i Memòria.

Helena Cayetano Gómez


REGIDORIES SENSE DELEGACIÓ D'ÀREA


Personal eventual

Xavier Villalonga Rubiales


Cap del Gabinet de Batllia i coordinador institucional

Edelmira Oses Gil


Coordinadora de Comunicació i relacions amb la ciutadania

Simona Payeras Serra


Coordinadora de Participació i de Joventut

Jerònia Llobera Escanellas


Coordinadora de Promoció socioeconòmica

Informació dels grups polítics

Composició de les comissions informatives i organització municipal


Documents anteriors:

Mocions

Newsletter Image