Tipus de convocatòria: extraordinària urgent.
Data i hora: dilluns, 20 de juny de 2022, a les 14.30 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

  1. Ratificació de la urgència del Ple.
  2. Proposta de la Batlia per declarar deserta la licitació per a l’adjudicació del contracte de construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP).

Compartir

Newsletter Image