El Batle d’Inca, Virglio Moreno, juntament amb el tinent batle de Medi Ambient, Àngel Garcia, el gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua), Antoni Garcias i el delegat de l’empresa constructora FACSA a Baleares, Xisco Martorell, han visitat les obres de connexió de la canonada d’aigua dessalada amb la xarxa municipal per poder garantir el subministrament en cas d’avaria en algun dels pous que proveeixen la ciutat. Els treballs es troben en una fase avançada per tal de tenir llestes les infraestructures que permetran el bypass entre les dues xarxes. Els tècnics creuen que en un termini no superior a trenta dies podrà estar acabada. «Aquesta obra és important per Inca, ja es podrà garantir el subministrament d’aigua potable en el cas que es produeixin problemes excepcionals com una avaria dels pous de Son Fiol o de manca d’aigua», ha explicat Àngel Garcia. Per poder realitzar la connexió s’instal·la un reductor de pressió de l’aigua de la canonada que prové de sa Marineta i es pugui injectar aigua a la canonada que proveeix la ciutat.

Cal esmentar que els treballs es realitzen pel conveni signat entre el Consistori i la Conselleria al juliol del passat any. Dins l’acord es preveu l’obligació de consumir un volum mínim d’aigua potable de 20.000 m3/anuals, sempre que la disponibilitat dels recursos de la xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ho permetin. Per la seva part Antoni Garcias ha comentat que «la injecció de líquid es realitzarà mitjançant unes estacions remotes i sistemes de transmissió, que permetran la gestió de les instal·lacions i que estaran integrats, tant en el sistema de telecontrol del servei d’Inca, com en el de l’Agència Balear de l’Aigua». Paral·lelament es crea una Comissió de Seguiment formada per quatre representants per tal de fer un ús responsable d’aquest recurs.

Per altra banda, des de l’Ajuntament d’Inca s’ha recordat que aquest projecte és complementari d’un altre que suposa la construcció d’una nova canonada que arrencarà des de la nova connexió de la xarxa d’aigua amb sa Marineta i que arribarà fins a la ciutat. És una obra que suposa una inversió de poc més d’un milió d’euros. «També hi ha en previsió un dipòsit d’acumulació de major cabdal, a més, de les tasques de millora de les canonades per incidir directament en el problema de les fuites», ha comentat Àngel Garcia.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image