El batle d’Inca Virgilio Moreno, juntament amb el tinent batle de Medi Ambient Àngel García, el gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua) Antoni Garcias i el delegat de l’empresa constructora FACSA a Balears Xisco Martorell, han visitat les obres de connexió de la canonada d’aigua dessalada amb la xarxa municipal per poder garantir el subministrament en cas d’avaria en algun dels pous que proveeixen la ciutat. Els treballs es troben en una fase avançada per tal de tenir llestes les infraestructures que permetran el bypass entre les dues xarxes. Els tècnics creuen que en un termini no superior a trenta dies podrà estar acabada. «Aquesta obra és important per a Inca, ja es podrà garantir el subministrament d’aigua potable en el cas que es produeixin problemes excepcionals com una avaria dels pous de Son Fiol o de manca d’aigua», ha explicat Àngel García. Per poder realitzar la connexió s’instal·la un reductor de pressió de l’aigua de la canonada que prové de sa Marineta perquè es pugui injectar aigua a la canonada que proveeix la ciutat.

Cal esmentar que les tasques es realitzen pel conveni signat entre el consistori i la Conselleria el juliol del passat any. Dins l’acord es preveia l’obligació de consumir un volum mínim d’aigua potable de 20.000 m3/anuals, sempre que la disponibilitat dels recursos de la xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ho permetessin. Per la seva banda, Antoni Garcias ha comentat que «la injecció de líquid es realitzarà mitjançant unes estacions remotes i sistemes de transmissió, que permetran la gestió de les instal·lacions i que estaran integrats tant en el sistema de telecontrol del servei d’Inca com en el de l’Agència Balear de l’Aigua». Paral·lelament es crea una Comissió de Seguiment formada per quatre representants amb l’objectiu de fer un ús responsable d’aquest recurs.

Així mateix, des de l’Ajuntament d’Inca s’ha recordat que aquest projecte és complementari d’un altre que suposa la construcció d’una nova canonada que arrencarà des de la nova connexió de la xarxa d’aigua amb sa Marineta, i que arribarà fins a la ciutat. És una obra que suposa una inversió de poc més d’un milió d’euros. «També hi ha en previsió un dipòsit d’acumulació de major cabdal, a més de les tasques de millora de les canonades per incidir directament en el problema de les fuites», ha comentat Àngel García.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image