El Casal de Cultura ha estat el lloc escollit per presentar la diagnosi del Pla de Residus d’Inca que està desenvolupant l’Àrea de Serveis. Aquest procés de recollida de dades tant del servei com de les enquestes de la ciutadania ha aportat moltes dades que formaran part del document final del qual es disposarà al final del primer trimestre de 2016. “Vista tota la informació, tendrem molta feina perquè tan sols es recicla un 10 % de tot el que es recull, però la dada positiva és que les enquestes revelen que els veïns estan disposats a col·laborar”, ha declarat la regidora de Serveis, Francisca Barceló.

DSC_0301

Amb tota aquesta feina, s’ha aconseguit per primera vegada tenir un estudi exhaustiu de tot el que costa a la ciutat el cicle complet dels residus. De tot això es desprèn que el servei en les actuals condicions de reciclatge té un cost de 3.276.678 d’euros. Però, si s’arribés al 42% de separació, aquesta xifra suposaria una minva aproximada d’un milió d’euros. “No només és important el reciclatge en si per les millores mediambientals, sinó que suposa un estalvi econòmic per a tots”, ha comentat Barceló. A més de tot plegat, la normativa europea obliga que l’any 2020 s’hagi de reciclar un 50 %.

Pel que fa al procés d’enquestes, s’ha realitzat un mostreig de 380 persones. Gairebé un 45 % mostra la seva predisposició a separar a casa seva; malgrat tot el 96 % demanda més campanyes de sensibilització. Destaca també el grau de coneixement tant dels serveis de l’Ajuntament com del Parc Verd. “Hem de prendre bona nota de les recomanacions que ens fa la ciutadania i harmonitzar-les dintre d’un pla global amb els requisits de la normativa”, ha comentat Virgilio Moreno, batle d’Inca.

A partir d’ara, s’ha establert un calendari de reunions sectorials amb empreses, grans productors, associacions de veïns, productors singulars i d’altres col·lectius per tal d’anar avançant fins al document definitiu que serà el Pla de Residus. Aquest document és obligatori per als municipis de més de 5.000 habitants.

Podeu consultar el document de la presentació a:

Presentació Diagnosi

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image