L’Ajuntament d’Inca ha aprovat les següents directrius a seguir per a la cura de les colònies felines d’Inca mentre duri l’estat d’alarma:
  1. Únicament es permet el desplaçament a les colònies amb la finalitat de proporcionar aliment als moixos.
  2. Només es permet una visita al dia màxim i de forma individual.
  3. La persona que acudeixi a la colònia hi romandrà el mínim temps indispensable per proporcionar l’aliment i l’aigua, i seguint les mesures higièniques necessàries per evitar un possible contagi.
  4. Les persones que actuïn dins una mateixa colònia s’hauran de coordinar per tal de no acudir el mateix dia a la colònia.
  5. Totes les persones cuidadores hauran d’emplenar un formulari en línia indicat per l’Ajuntament, al qual s’especificaran les seves dades completes i la ubicació de la colònia. Aquest només s’emplenarà una vegada per persona. En cas que algun voluntari o voluntària no pugui emplenar el formulari, podrà ser emplenat per una altra persona, sempre que aquesta informi de totes les directrius expressades en el document (el formulari es pot trobar a https://bit.ly/colonia-moixos-inca).
  6. Totes les persones cuidadores hauran d’emplenar i signar una declaració responsable segons el model adjunt a aquestes directrius. És indispensable portar aquest document a sobre en sortir a alimentar la colònia.
  7. Les obligacions marcades per aquest protocol entren en vigor el dilluns 30 de març de 2020, i seran vigents mentre duri l’estat d’alarma. Transitòriament, fins a l’entrada en vigor, es manté el permís per acudir a les colònies el temps imprescindible tal com s’havia informat des de l’Ajuntament.
L’aprovació d’aquestes directrius es du a terme dins el marc de l’estat d’alarma per la lluita contra la pandèmia del COVID-19, aprovat mitjançant el Reial decret 463/2020, i de la Instrucció de 19 de març del Ministeri de Sanitat, en la qual s’estableix que es permet l’activitat d’alimentació, rescat i cura veterinària d’animals que habiten els espais públics tot i que es desenvolupi amb caràcter voluntari.

Compartir

Newsletter Image