Després d’un estudi sobre la situació hídrica d’Inca, des de l’Ajuntament s’ha dissenyat un pla per a la gestió de l’aigua. Es tracta d’un document marc en el qual se subratlla la necessitat d’atendre les necessitats hídriques amb una menor quantitat de recursos i augmentar l’eficiència de l’ús de l’aigua. El tinent batle de Medi Ambient, Àngel García, ha expressat «la voluntat municipal de posar en marxa tota una sèrie de mesures proposades pels tècnics amb l’objectiu de garantir la disponibilitat, la qualitat i la sostenibilitat d’aquest líquid a la ciutat». Per tot això, els tècnics calculen que la inversió en aigua en el període 2017-2020 serà al voltant dels 6,7 milions d’euros. Cal recordar que el Ple de l’Ajuntament va aprovar que majoritàriament les inversions sostenibles fossin per a aigua; així i tot es mantindran contactes amb altres institucions per millorar el finançament. La recomanació en millores amb aquest pla i fins a l’any 2035 arriba fins als 20 milions d’euros.


De tota l’anàlisi de la situació del municipi es desprèn la necessitat de realitzar un diagnòstic de l’estat de la xarxa de distribució. D’aquesta manera es podrà realitzar una substitució de les conduccions adequada a les necessitats i les urgències del total de la infraestructura. «Hem de tenir en compte que des de fa anys no s’han realitzat inversions constants en aigua; aquest fet, avui en dia, fa que ens trobem amb una xarxa amb un alt grau de desgast, que provoca rompudes i un mal servei», ha explicat García. Així mateix, es pretén construir un dipòsit de major capacitat al carrer de Llubí per poder ser més efectius a l’hora de garantir el subministrament durant les avaries. En aquest sentit es recomana duplicar la connexió des del pou de Son Fiol a l’esmentat dipòsit. També s’aconsella la renovació del sistema d’impulsió des de la plaça del Bestiar fins al dipòsit situat al serral de ses Monges. «Paral·lelament, i amb l’objectiu de tenir un ús més racional de l’aigua, s’efectuarà una separació de la xarxa d’abastament d’usuaris industrials i d’usuaris domèstics», ha comentat García. Per aquesta raó, es realitzarà, pròximament, un cens dels consumidors industrials, així com una regulació i un control d’abocaments industrials mitjançant llicències d’activitat.

Per part del Servei d’Aigües municipal es durà a terme una actuació de millora de les infraestructures de control i comptatge de les captacions; tot plegat encaminat a millorar l’eficiència del servei. Es vol realitzar la instal·lació de dispositius de menor consum als equipaments municipals i realitzar la connexió de la xarxa de reg municipal a la bassa de reg d’aigua regenerada. «Si volem que la ciutadania respongui a la crida constant que feim per a un ús sostenible de l’aigua, des de l’Ajuntament hem de ser els primers a donar exemple», ha esmentat García. Paral·lelament, s’encarregarà la redacció del Pla d’Emergència en situació de sequera d’acord amb el Pla Autonòmic. Aquesta eina servirà com a manual per als casos d’emergència i mostrarà els recursos que s’han de mobilitzar per a l’actuació.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image