L’Àrea de Serveis de l’Ajuntament d’Inca ha decidit prorrogar el contracte de recollida de residus que es té amb l’empresa Lumsa. La raó principal és que finalitza el període que estableix el concurs i la ciutat no té encara un Pla de Residus així com estava obligat per llei des de l’any 2006. “Actualment estam treballant en la confecció d’aquest document perquè el darrer contracte no s’ajusta a la realitat i a les necessitats del nostre municipi, tal com ens indica el diagnòstic que s’ha presentat recentment”, ha comentat la regidora de Serveis, Francisca Barceló. En tot això s’ha d’aconseguir augmentar el reciclatge que s’ha comprovat que està al voltant del 10 per cent, quan, per normativa, s’hauria d’estar en el 42% i a l’any 2020 en el 50%.

Recollida fems 3

A més, aquesta decisió s’aprofita per passar la neteja dels actes públics a l’empresa Cespa, que actualment és l’encarregada de la neteja viària. “Així s’ha arreglat una anomalia, que era que Lumsa feia aquesta tasca quan Cespa ho tenia al plec de condicions del contracte”, ha aclarit Barceló.

La mesura, que anirà al proper Ple del dia 23 de desembre, durarà només fins que es tengui el document per fer la nova adjudicació. La intenció de l’equip de govern és poder tenir al final del primer trimestre el Pla de Residus d’Inca. Aquesta guia serà fonamental per a redactar un nou plec de condicions per al nou contracte de recollida de residus. “En aquests moments estam organitzant reunions amb col·lectius de veïns, entitats, organitzacions sectorials i amb empreses perquè tothom faci aportacions al projecte”, ha declarat Barceló. Una vegada acabades, els tècnics en faran la redacció definitiva. Paral·lelament, des de l’Àrea de Serveis s’ha posat en marxa una web, a la qual s’està informant de tot el procés.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image