BANC DE TERRES

El Banc de Terres és un servei de gestió del parcel·lari rústic del municipi d'Inca per a la recuperació agrària. És una eina útil per al relleu generacional i per a l'emprenedoria agrària. A través del Banc de Terres es poden iniciar sinergies que van des del foment agrari escolar i horts comunitaris fins a la creació de negocis agroalimentaris. Si a més es té en compte que treballar la terra suposa gestionar el territori, fixar població i lluitar contra el canvi climàtic, llavors es pot considerar que és una necessària iniciativa. L’entitat gestora s’encarrega de gestionar els contactes i facilitar els acords.

Les terres en abandó són un forat econòmic pels seus propietaris. Són un reservori de plagues com els rosegadors i malalties com la Xylella fastidiosa. I són causa d’erosió i perill d’incendis forestals. Tenir terres inscrites en el Banc de Terres no t’eximeix la responsabilitat de bones pràctiques agràries com a propietari, fins que no tanques un tracte amb algun interessat.

Dins el nostre municipi existeixen moltes finques ja en desús. La gent ja no cultiva com abans les seves terres. A la vegada, hi ha ciutadans i ciutadanes que demanden tenir un tros de terra on poder conrear el seu propi hort, ja que a molts ens agrada saber el que menjam, i quina millor manera que sembrar-ho que nosaltres mateixos. La finalitat del projecte és que la gent que té un tros de terra, i que no el vol o no pot mantenir, el cedeixi per al cultiu a aquelles famílies que en tenen la necessitat i l'interès. A canvi d'aquesta cessió, el propietari del terreny rebria una part de la verdura i hortalisses cultivades, i la satisfacció de veure que la seva terra està ben cuidada.

Objectius del programa:

 • Donar l'oportunitat a les famílies i persones amb risc socioeconòmic a que puguin obtenir una part dels aliments cultivant-los ells mateixos.
 • Donar una segona vida a les terres que estan en desús dins el municipi d'Inca.
 • Beneficiar tant a les famílies necessitades com als propietaris de les finques cedides amb els productes de la terra.
 • Mantenir viva la tradició agrícola de la localitat, cada dia més degradada.
 • Donar una opció diària a aquelles persones que no estan actives dins el món laboral.
 • Contribuir en la no degradació paisatgística del municipi.
 • Promocionar el consum del producte de km 0.
 • Inscripció de terres.
 • Demanda de terres.
 1. Inscripció de terres
  PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament: Responsable: AJUNTAMENT D ́INCA. CIF: P0702700F. Domicili: plaça d ́Espanya, 1 – 07300 Inca (Illes Balears). Direcció electrònica: protecciodedades@ajinca.net. Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: Administracions Públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició. Més informació del tractament: https://incaciutat.com.