BANC DE TERRES

El Banc de Terres és un servei de gestió del parcel·lari rústic del municipi d’Inca per a la recuperació agrària. És una eina útil per al relleu generacional i per a l’emprenedoria agrària. A través del Banc de Terres es poden iniciar sinergies que van des del foment agrari escolar i els horts comunitaris fins a la creació de negocis agroalimentaris. Si a més es té en compte que treballar la terra suposa gestionar el territori, fixar població i lluitar contra el canvi climàtic, llavors es pot considerar que és una necessària iniciativa. L’entitat gestora s’encarrega de gestionar els contactes i facilitar els acords. Les terres en abandó són un forat econòmic per als seus propietaris. Són un reservori de plagues com els rosegadors i malalties com la Xylella fastidiosa i són causa d’erosió i perill d’incendis forestals. Tenir terres inscrites en el Banc de Terres no t’eximeix la responsabilitat de bones pràctiques agràries com a propietari, fins que no tanques un tracte amb alguna persona interessada.

Dins el nostre municipi existeixen moltes finques ja en desús. La gent ja no cultiva com abans les seves terres. A la vegada, hi ha ciutadans i ciutadanes que demanden tenir un tros de terra on poder conrear el seu propi hort, ja que a molts ens agrada saber el que menjam, i quina millor manera que sembrar-ho que nosaltres mateixos. La finalitat del projecte és que la gent que té un tros de terra, i que no el vol o no pot mantenir, el cedeixi per al cultiu a aquelles famílies que en tenen la necessitat i l’interès. A canvi d’aquesta cessió, el propietari del terreny rebria una part de la verdura i les hortalisses cultivades, i la satisfacció de veure que la seva terra està ben cuidada.

OBJECTIUS:

  • Donar l’oportunitat a les famílies i persones amb risc socioeconòmic perquè puguin obtenir una part dels aliments cultivant-los ells mateixos.
  • Donar una segona vida a les terres que estan en desús dins el municipi d’Inca.
  • Beneficiar tant les famílies necessitades com els propietaris de les finques cedides amb els productes de la terra.
  • Mantenir viva la tradició agrícola de la localitat, cada dia més degradada.
  • Donar una opció diària a aquelles persones que no estan actives dins el món laboral.
  • Contribuir a la no degradació paisatgística del municipi.
  • Promocionar el consum del producte de km 0.
  • Inscripció de terres.
  • Demanda de terres.

DOCUMENTS:

INSCRIPCIÓ DE TERRES

DEMANDA DE TERRES

VULL COL·LABORAR AMB EL BANC DE TERRES

 


PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament: Responsable: AJUNTAMENT D ́INCA. CIF: P0702700F. Domicili: plaça d ́Espanya, 1 – 07300 Inca (Illes Balears). Direcció electrònica: protecciodedades@ajinca.net. Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: Administracions Públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició. Més informació del tractament: https://incaciutat.com.

Newsletter Image