L’Escola de Reciclatge arriba a Inca del 27 al 29 de gener al pati d’armes del Quarter General Luque. Es tracta d’una aula mòbil de dos pisos amb recursos educatius interactius sobre reciclatge de residus electrònics. Aquest és un projecte d’educació sobre sostenibilitat i formació mediambiental en el reciclatge de RAEE (residus d’aparells electrònics i elèctrics, com bombetes de baix consum, telèfons mòbils o videoconsoles) i piles i bateries usades. “Creiem que es tracta d’una tasca educativa per sensibilitzar els veïns sobre el reciclatge d’aparells que són molt presents a la vida diària, però dels quals s’ha fet manco incidència a campanyes mediambientals”, ha afirmat el tinent de batle de Medi Ambient, Àngel García. L’horari de visites per a escolars és de 9.00 a 14.00 h. Per al públic en general, de 16.00 a 19.00 h.

Recicla03

L’objectiu fonamental d’aquesta experiència educativa pionera és crear consciència mediambiental entre la comunitat escolar i educar en la importància de la recollida selectiva i el posterior reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics, les piles i les bombetes usades.

L’Escola de Reciclatge està promoguda per les fundacions mediambientals TRAGAMÓVIL i ECOPILAS, dedicades a la recollida de telèfons mòbils i accessoris de telefonia, i piles i bateries usades, respectivament; la plataforma mediambiental Recyclia, que aglutina les dues anteriors i lidera al nostre país la gestió de residus electrònics; i AMBILAMP, Associació per al Reciclatge de Llums i Lluminàries, que recull bombetes de baix consum, fluorescents, llums de descàrrega, LED Retrofit i lluminàries.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image