L’Ajuntament d’Inca ha obert un punt de recollida d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) amb la finalitat de potenciar la reutilització i allargar la vida útil d’aquests dispositius. El nou servei s’ha instal·lat a la Deixalleria Municipal, ubicada a la carretera de Llubí (davant l’escorxador).

«La finalitat d’aquesta mesura és incentivar que les persones deixin els aparells que ja no utilitzen, i brindar així l’oportunitat a altres persones de donar-los un segon ús. Així, no sols impulsam la reutilització i contribuïm a protegir el nostre planeta, sinó que també fomentam una cultura de responsabilitat i cura del medi ambient», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Per la seva part, la regidora de Serveis María del Carmen Oses assenyala que «estam molt contents de poder posar en marxa aquest punt i ampliar així els serveis que oferim a la ciutadania, alhora que generam un cicle de reutilització del RAEE i, per tant, reduïm també la generació de residus».

D’aquesta manera, a partir d’ara la ciutadania inquera podrà portar a la Deixalleria els aparells elèctrics i electrònics que ja no necessiti i funcionin. Allà es rebran i es classificaran per afegir-los al catàleg públic. Els inquers i les inqueres podran visualitzar l’inventari dels RAEE disponibles i podran dur a terme una reserva mitjançant l’app Inca Cívica o físicament a la Deixalleria mitjançant la targeta «Tu fas Inca».

Amb la instal·lació d’aquest punt de reutilització es pretén reduir la generació de grans quantitats de RAEE, així mateix es promou la conscienciació sobre la importància de la gestió de residus i el consum responsable. Alguns dels aparells elèctrics i electrònics que s’hi poden portar són, per exemple, geleres, congeladors, rentadores, aspiradors, telèfons mòbils, televisors, aires condicionats, etc.

L’actuació del nou punt de reutilització de RAEE ha consistit en una adequació d’una zona dins la Deixalleria, on s’ha realitzat una remodelació de l’espai mitjançant la millora en la instal·lació elèctrica i la il·luminació, així com la instal·lació de prestatgeries per classificar les diferents tipologies de RAEE i una zona de reparació dels aparells amb eines. També s’ha habilitat una plataforma en línia per a la visualització i reserva de tots els aparells disponibles: https://reutilitzables.incaciutat.com/

Aquesta iniciativa s’ha duit a terme mitjançant la subvenció per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023 a l’Ajuntament d’Inca, promoguda per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image