La Junta Directiva de la Ruta Europea de Patrimoni Industrial (ERIH) ha aprovat la incorporació del Museu del Calçat i la Indústria d’Inca a la seva xarxa. D’aquesta manera, el Museu de la capital del Raiguer es converteix en el primer centre de les Illes Balears que aconsegueix aquesta adhesió, i es posiciona com un dels principals museus industrials de l’Estat.

«La història de la sabata i les indústries auxiliars és una part essencial del nostre patrimoni, ja que ha configurat la història i la vida dels inquers i les inqueres. Estam molt contents, per tant, d’haver aconseguit aquesta adhesió i que es reconegui la feina feta al llarg d’aquests anys per posar en valor la nostra indústria del calçat», assenyala el regidor del Museu del Calçat i la Indústria, Andreu Caballero.

La Ruta Europea de Patrimoni Industrial, ERIH per les seves sigles en anglès (European Route of Industrial Heritage), sorgeix a finals dels anys 90 del segle passat amb l’objectiu de potenciar la cultura i el turisme industrial en antigues regions industrials. Avui dia, ERIH, reconeguda com a Itinerari Cultural Europeu pel Consell d’Europa, és la major xarxa mundial encarregada de protegir i promoure el llegat i la cultura industrial; una xarxa que enllaça les fites històriques més importants de la industrialització europea per a, en definitiva, promoure la integració europea a través del patrimoni industrial. ERIH difon informació sobre més de 2.300 llocs industrials visitables a tot Europa. D’ells, més de 330 són socis membres actius de ERIH, localitzats en uns 30 dels 51 països europeus.

La presència d’ERIH a Espanya també és molt important: avui dia, ERIH té 80 membres: museus i centres d’interpretació de la cultura industrial i el treball. La major part d’ells es localitzen a les principals regions industrials com Catalunya, Euskadi o Astúries, encara que també n’existeixen membres a Galícia, Castella i Lleó, Madrid, València i Andalusia. En concret, Espanya compta amb 11 Punts d’Ancoratge dins de la Xarxa, és a dir, llocs d’importància excepcional en termes de patrimoni industrial on, a més, s’ofereix una experiència innovadora i d’altíssima qualitat al visitant.

Així doncs, el Museu del Calçat i la Indústria d’Inca se suma a importants referents museístics d’Espanya com són, per exemple, el Parc Miner de Riotinto a Huelva, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) a Terrassa, el Pou Soton a Astúries, el Museu de l’Energia de Ponferrada, el Parc Miner de Almadén UNESCO a Ciudad Real o la Valle Salado de Añana a Euskadi.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image