L’Ajuntament d’Inca durà a aprovació les bases i la convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a entitats de la gent gran durant la sessió plenària ordinària del mes de març, que se celebra demà dijous. Enguany, la partida pressupostària per a aquestes ajudes es duplica i augmenta dels 8.000 als 16.000 euros.

Així doncs, es preveu que cada associació inquera de gent gran rebrà la quantitat de 3.200 euros. «Les dites entitats desenvolupen un paper imprescindible dins la nostra ciutat, i ofereixen serveis i activitats molt útils i interessants per al col·lectiu. Per tant, amb aquestes ajudes anuals volem continuar potenciant el teixit associatiu d’Inca, contribuir a la dinamització de la ciutat i que la gent gran disposi d’una àmplia oferta de propostes», assenyala la regidora de Gent Gran Antonia Triguero.

Així doncs, poden sol·licitar la subvenció les entitats de gent gran sense finalitat de lucre de la ciutat d’Inca fins al 29 de juliol de 2024. En concret, les ajudes estan  destinades a coadjuvar a aquelles entitats que promoguin la participació i propiciïn la realització d’actuacions que fomentin els hàbits saludables en la gent gran, la millora de les relacions socials, el manteniment de l’autonomia, la prevenció de l’aïllament i en general tota classe d’activitats que tenguin com objecte el benestar físic, mental i social del col·lectiu de persones majors del municipi, així com s’estableix a les bases.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image