L’Ajuntament destinarà un total de 600.000 euros en ajudes directes per a totes les activitats afectades amb la finalitat de contribuir a pal·liar els efectes econòmics derivats la COVID-19.

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat avui les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions «Reiniciam Inca», durant la sessió extraordinària del Ple municipal. D’aquesta manera, el consistori destinarà 600.000 euros en ajudes directes a comerciants, restauradors, autònoms i petits empresaris. L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és pal·liar els efectes derivats de la crisi econòmica i impulsar l’activitat econòmica en el municipi.

«Ara més que mai, hem d’estar al costat dels autònoms i petits empresaris d’Inca, especialment d’aquells que no han pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat a causa de les restriccions. Per això, destinarem tots els recursos al nostre abast per contribuir a reduir els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i ajudar a reactivar el teixit econòmic i productiu de la nostra ciutat», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, podran sol·licitar aquesta ajuda les persones autònomes o microempreses que desenvolupin la seva activitat econòmica al nostre municipi o el domicili fiscal de les quals es trobi en el terme municipal d’Inca. La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Per tant, l’atorgament dels ajusts s’efectuarà en règim de concurrència no competitiva, per estricte ordre d’entrada en el registre.

Així com s’estipula en les bases, es concedirà una quantitat fixa de 1.000 € a aquelles persones que compleixin els requisits bàsics fins a exhaurir la partida inicial de 600.000 € destinada per a aquestes subvencions. El pressupost per a aquesta partida d’ajudes prové de la primera incorporació del romanent municipal, aprovada el passat mes de novembre.

En aquest sentit, Moreno recalca que «amb aquesta nova convocatòria d’ajudes volem contribuir a la sostenibilitat financera i al manteniment de l’activitat comercial i empresarial del nostre municipi d’Inca, reforçant les ajudes estatals i autonòmiques per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19. Reactivar el teixit empresarial és de vital importància per garantir la recuperació de la nostra economia».

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals a partir del desè dia de la publicació de l’extracte de les bases en el BOIB. Durant aquest temps les bases estaran publicades en el catàleg de tràmits i al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca. La tramitació de les sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica.

«Hem intentat simplificar al màxim les bases per tal de facilitar els tràmits i que la gestió de les subvencions sigui àgil, eficient i directa. Amb aquesta ajuda volem compensar l’esforç que hauran d’assumir els autònoms i empresaris d’Inca per tal de mantenir en funcionament les seves empreses una vegada que es recuperi la normalitat», explica la regidora d’Innovació i Empresa, María José Fernández.

Per tant, podran sol·licitar aquesta subvenció els negocis que s’han vist obligats a tancar els seus comerços i empreses arran de les mesures implantades per pal·liar la situació sanitària generada pel coronavirus, així com els que, sense haver tancat, han vist reduïts considerablement els seus ingressos per culpa de la situació d’alarma declarada, situació que posa en perill la continuïtat dels seus negocis.

Finalment, cal recordar que l’Ajuntament d’Inca ja ha activat, des del passat mes de març, un complet paquet de mesures fiscals, socials i econòmiques per reduir l’impacte de la COVID-19, en el marc del pla «Reiniciam Inca». Entre les ajudes implementades per ajudar a comerciants, restauradors i empresaris, destaca la derogació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. A més a més, el paquet de mesures adoptades inclou també la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que s’han vist i es veuen afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no poden desenvolupar la seva activitat a causa de les restriccions.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image