Incart XVIII EDICIÓ 2024 O3.O5 > O1.O6

INCART

Festival d’art contemporani que se celebra anualment a Inca, entre els mesos d’abril i juny, amb una durada aproximada d’un mes.

Totes les disciplines artístiques hi són benvingudes i valorades per una comissió de selecció, formada per dos membres de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, conjuntament amb dos agents culturals que avaluen i escullen els projectes que albergaran els diferents espais expositius públics de la ciutat, mitjançant convocatòria pública. El festival compta també amb la participació d’espais privats i d’associacions locals.

INCART es ve realitzant des de l’any 2007, i des dels seus inicis es va marcar l’objectiu d’acostar l’art al carrer. En un principi, tant espais privats com públics generaren un circuit nocturn per diferents indrets en què el protagonista era l’art.

La realitat ha canviat, i els últims anys la mostra s’ha convertit en un esdeveniment que s’allarga en el temps.

A més, els darrers anys s’ha editat un catàleg en format digital com a memòria del festival, que es presenta a la següent edició.

PROGRAMES

Newsletter Image