1. CATEGORIES

Els Premis Literaris Pare Colom 2023 es convoquen en les següents modalitats:

 • Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre 80 i 125 folis.
 • Poesia: un poema o col·lecció de poemes d’una extensió mínima de 120 versos.
 • Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l’objectiu de ser representat.

2. OBRES

Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2023 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres hauran de presentar-se en DIN A4, mecanoscrites a doble espai i per una sola cara, en tipus Time o semblant, de cos 12. Els autors participants han de trametre l’original en suport informàtic en format pdf. A la portada només es consignarà el títol de l’obra. En un arxiu a part s’adjuntarà un document de dades personals en què constarà el títol de l’obra i les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l’obra a la portada del document i juntament amb les dades de l’autor/a dins el document de dades personals.

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES

El termini d’admissió de les obres acabarà el dimecres dia 1 de maig de 2023, a les 23.59 h. Les obres es remetran per correu electrònic a l’adreça premisparecolom@incaciutat.com. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca enviarà a l’autor/a un correu electrònic de notificació de la recepció de l’obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

5. JURAT

Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a president/a del jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic el divendres 21 de juliol de 2023 a les 20 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, en el marc d’una nit literària musical, que es desenvoluparà d’acord amb les mesures sanitàries vigents en aquell moment. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES

S’estableixen els següents premis per als treballs premiats:

 • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat.
 • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
 • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.

Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor. La presentació d’aquestes obres es durà a terme el dissabte 21 d’octubre de 2023 a les 11.30 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, coincidint amb l’aniversari del pare Colom. En el cas de la categoria de teatre, l’Ajuntament d’Inca es compromet a programar la representació de l’obra guanyadora una vegada produït el seu muntatge.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2023 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

 

 

COMPOSICIÓ DEL JURAT DELS PREMIS LITERARIS PARE COLOM 2023

NARRATIVA: Sr. Artur Garcia Fuster, guanyador en la categoria de narrativa dels Premis Literaris Pare Colom 2022; Sra. Lucia Pietrelli, escriptora i traductora; Sr. Pere Antoni Pons, escriptor i crític literari; Lluís Maicas Socias, escriptor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.
POESIA: Sr. Àngel Terron Homar, guanyador en la categoria de poesia dels Premis Literaris Pare Colom 2022; Sr. Jaume C. Pons Alorda, escriptor i traductor; Sra. Laia Llobera Serra, escriptora i traductora; Sr. Emili nchez-Rubio, escriptor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.
TEATRE: Sr. Manuel Brugarolas Masllorens, guanyador en la categoria de teatre dels Premis Literaris Pare Colom 2022; Sr. Carles Cabrera Villalonga, crític literari; Sr. Josep Ramon Cerdà Mas, director del Teatre Principal de Palma i autor teatral; Sra. Laura Gost Seguí, escriptora; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

 CONVOCATÒRIES ANTERIORS:

 • Bases reguladores 2022
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Partint de Zadar. Autor: Artur Garcia Fuster.
  • POESIA: El jardí de les mèrleres. Autor: Àngel Terron Homar.
  • TEATRE: Els gossos. Autor: Manuel Brugarolas Masllorens.

 • Bases reguladores 2021
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Joan Duran i Ferrer.
  • POESIA: Josep M. Fulquet Vidal.
  • TEATRE: Laura Gost Seguí.

 • Bases reguladores 2020
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: El repàs de don Isaac, de Xavier Vidal Alemany.
  • POESIA: Tot és altre, de Montserrat Rodés Carbonell.
  • TEATRE: La classe de les girafes, de Miquel Mas Fiol.

 • Bases reguladores 2019
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Dispersió de les illes, de l’autor Xavier Zambrano.
  • POESIA: En el lliure clar de l’ober, de l’autor Víctor Gayà Porcel.
  • TEATRE: Popocatépetl, dels autors Elies Barberà i Bolinches i el Sr. Jordi Boixadós i Bisbal.

 • Bases reguladores 2018
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Padrí padrina, de l’autor Miquel Sbert Garau.
  • POESIA: Boscana, de l’autora Laia Llobera i Serra.
  • TEATRE: Absència, dels autors Ramon Pros Cervera i Fanny Ferran Cuadrat.

 • Bases reguladores 2017
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Patates, de l’autora Núria Busquet i Molist.
  • POESIA: Com mosques matar els records, de l’autor Ferran Garcia Moreno.
  • TEATRE: L’inquilí, de l’autor Vicent Tur Riera.

 • Bases reguladores 2016
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: (desert).
  • POESIA: Bing bang Llàtzer, de l’autor Esteve Plantada Hermoso.
  • TEATRE: Cendres. Cartografia de l’exili, de l’autor Joan Tomàs Martínez Grimalt.

 • Bases reguladores 2015
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Música de la indiferència, de Joan Perelló.
  • POESIA: L’afrau del nigromant, d’Emili Sánchez Rubio.
  • TEATRE: El bosc de Birnam, de Miquel Àngel Vidal.

 • Convocatòria 2014
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Qui ens defensarà? de Lucia Pietrelli.
  • POESIA: Vies d’alga i de cendres, d’Hilari de Cara.
  • TEATRE: L’àngel de Venècia, de Bartomeu Salas.

Compartir

Newsletter Image