L’Ajuntament d’Inca, a través de l’Àrea de Cultura, estableix els Premis Literaris Pare Colom 2024 amb la finalitat d’enaltir la figura del pare Colom, il·lustre poeta i lingüista de les nostres lletres. Aquesta nostra iniciativa, que dona suport a una de les activitats que el pare Colom més s’estimà, el conreu de la nostra llengua escrita, volem que honori el seu record, amb l’esperit mediterrani, esperit cultural singular, que afaiçonà la seva tasca. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Literaris Pare Colom 2024, d’acord amb les bases següents:

 1. CATEGORIES. Els Premis Literaris Pare Colom 2024 es convoquen en les següents modalitats:
  • Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre 80 i 125 folis.
  • Poesia: un poema o col·lecció de poemes d’una extensió mínima de 120 versos.
  • Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l’objectiu de ser representat.
 2. OBRES. Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2024 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.
 3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES. Les obres hauran de presentar-se en DIN A4, mecanoscrites a doble espai, en tipus Time o semblant, de cos 12. Els autors participants han de trametre l’original en suport informàtic en format pdf. A la portada només es consignarà el títol de l’obra. En un arxiu a part s’adjuntarà un document de dades personals en què constarà el títol de l’obra i les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de  l’obra a la portada del document i juntament amb les dades de l’autor/a dins el document de dades personals.
 4. ADMISSIÓ DE LES OBRES. El termini d’admissió de les obres acabarà el dimecres dia 1 de maig de 2024, a les 23.59 h. Les obres es remetran per correu electrònic a l’adreça premisparecolom@incaciutat.com. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca enviarà a l’autor/a un correu electrònic de notificació de la recepció de l’obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.
 5. JURAT. Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a president/a del  jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic el divendres 19 de juliol de 2024 a les 20 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, en el marc d’una nit literària musical, que es desenvoluparà d’acord amb les mesures sanitàries vigents en aquell moment. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES. Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor. La presentació d’aquestes obres es durà a terme el dilluns 21 d’octubre de 2024 a les 19 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, coincidint amb l’aniversari del pare Colom. En el cas de la categoria de teatre, l’Ajuntament d’Inca es compromet a programar la representació de l’obra guanyadora una vegada produït el seu muntatge. S’estableixen els següents premis per als treballs premiats:
  • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat.
  • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
  • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
 7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES. La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2024 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

MEMBRES DEL JURAT DELS PREMIS LITERARIS PARE COLOM 2024

NARRATIVA: Sr. Antoni Carrasco Hortalà, guanyador en la categoria de narrativa dels Premis Literaris Pare Colom 2023; Sra. Laura Gost Seguí, escriptora; Sr. Pere Antoni Pons, escriptor i crític literari; Lluís Maicas Socias, escriptor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

POESIA: Sr. Josep M. Sala-Valldaura, guanyador en la categoria de poesia dels Premis Literaris Pare Colom 2023; Sr. Jaume C. Pons Alorda, escriptor i traductor; Sra. Lucia Pietrelli, escriptora i traductora; Sr. Emili Sánchez-Rubio, escriptor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

TEATRE: Sra. Esther Lázaro Sanz, guanyadora en la categoria de teatre dels Premis Literaris Pare Colom 2023; Sr. Carles Cabrera Villalonga, crític literari; Sr. Miquel Àngel Raió Martín, director del Teatre Principal d’Inca; Sra. Mar Fiol Beltran, directora teatral i actriu; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

 

 

 


CONVOCATÒRIES ANTERIORS:

 • Bases reguladores 2023
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: La bandera de Brigadoon, d’Antoni Carrasco Hortalà.
  • POESIA: Quasi muts, de Josep Maria Sala-Valldaura.
  • TEATRE: Les traces del silenci, d’Esther Lázaro Sanz.

 • Bases reguladores 2022
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Partint de Zadar. Autor: Artur Garcia Fuster.
  • POESIA: El jardí de les mèrleres. Autor: Àngel Terron Homar.
  • TEATRE: Els gossos. Autor: Manuel Brugarolas Masllorens.

 • Bases reguladores 2021
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Menjaràs pols, de Joan Duran i Ferrer.
  • POESIA: Domini Fosc, de Josep Maria Fulquet Vidal.
  • TEATRE: La deliberació dels escorpins, de Laura Gost Seguí.

 • Bases reguladores 2020
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: El repàs de don Isaac, de Xavier Vidal Alemany.
  • POESIA: Tot és altre, de Montserrat Rodés Carbonell.
  • TEATRE: La classe de les girafes, de Miquel Mas Fiol.

 • Bases reguladores 2019
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Dispersió de les illes, de l’autor Xavier Zambrano.
  • POESIA: En el lliure clar de l’ober, de l’autor Víctor Gayà Porcel.
  • TEATRE: Popocatépetl, dels autors Elies Barberà i Bolinches i el Sr. Jordi Boixadós i Bisbal.

 • Bases reguladores 2018
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Padrí padrina, de l’autor Miquel Sbert Garau.
  • POESIA: Boscana, de l’autora Laia Llobera i Serra.
  • TEATRE: Absència, dels autors Ramon Pros Cervera i Fanny Ferran Cuadrat.

 • Bases reguladores 2017
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Patates, de l’autora Núria Busquet i Molist.
  • POESIA: Com mosques matar els records, de l’autor Ferran Garcia Moreno.
  • TEATRE: L’inquilí, de l’autor Vicent Tur Riera.

 • Bases reguladores 2016
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: (desert).
  • POESIA: Bing bang Llàtzer, de l’autor Esteve Plantada Hermoso.
  • TEATRE: Cendres. Cartografia de l’exili, de l’autor Joan Tomàs Martínez Grimalt.

 • Bases reguladores 2015
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Música de la indiferència, de Joan Perelló.
  • POESIA: L’afrau del nigromant, d’Emili Sánchez Rubio.
  • TEATRE: El bosc de Birnam, de Miquel Àngel Vidal.

 • Convocatòria 2014
  • Obres guanyadores:
  • NARRATIVA: Qui ens defensarà? de Lucia Pietrelli.
  • POESIA: Vies d’alga i de cendres, d’Hilari de Cara.
  • TEATRE: L’àngel de Venècia, de Bartomeu Salas.

Compartir

Newsletter Image