Es posa en marxa Cafè-Ciutat a Inca. Es tracta d’una iniciativa que pretén generar un vincle entre la producció del cafè i el seu consum, entre el seu origen i el seu destí a la nostra localitat. D’aquesta manera, els ciutadans coneixeran de forma directa les millors condicions de vida dels pagesos que l’han conreat i el respecte al medi ambient en el seu país d’origen. A la presentació han participat Antoni Rodríguez, tinent de batle de Cultura; Antònia Sabater, regidora de Fires i Dijous Bo; Antoni Servera, director general de Cooperació; Antònia Rosselló, gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació; a més de la responsable de sensibilització de Finestra al Sud, Andrea González. Aquesta serà la primera experiència de Cafè-Ciutat a Mallorca, una proposta que ja duen endavant més d’una quinzena de municipis a l’Estat espanyol.

Finestra al Sud vol que els inquers i les inqueres s’involucrin en aquest projecte. Per això, com a primera activitat, ha presentat un concurs de fotografia per cercar la imatge que s’utilitzarà als paquets d’aquest cafè. Les bases es poden descarregar a la pàgina web de l’associació. S’hi podran presentar fotografies fins al pròxim 15 de desembre. Un jurat compost per Eulària Martorell, Nadal Crespí, Mar Agüera, Biel Bosch, Biel Frontera Arrom i Curro Viera decidirà la fotografia guanyadora, tenint en compte el missatge solidari, la seva estètica i la vinculació amb el municipi d’Inca. Santiago Cortès, prevere i historiador d’Inca, apadrina el projecte. A més, des de l’Àrea de Comerç, una vegada que comenci la venda, es farà una promoció per tal que comerços de la ciutat puguin vendre el producte.

El cafè prové de la cooperativa CECOCAFEN de Nicaragua, a causa de l’existència de llaços previs amb aquesta cooperativa i a la intenció de cercar sinergies amb l’agermanament solidari de la ciutat d’Inca amb la municipalitat de Telpaneca, també al país centre-americà.

Andrea González, en nom de Finestra al Sud, ha agraït el suport al projecte, conscients de la importància de promoure el comerç just i el consum responsable, actuant des de l’àmbit local amb la voluntat de transformar l’injust sistema econòmic global. No debades, el comerç just millora la vida de les persones que el consumeixen i de les que el produeixen. Com sempre recordam, el comerç just és un moviment internacional format per organitzacions del sud i del nord, amb el doble objectiu de millorar l’accés al mercat dels productors més desfavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional.

 

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image