L’Ajuntament d’Inca ha aprovat definitivament, durant la sessió plenària ordinària del mes de setembre, el Pla de Gestió de l’Arbrat del municipi d’Inca. El document recull tot un seguit de propostes encaminades a la millora contínua de l’arbrat, després d’una extensa anàlisi a través de la qual s’han detectat també les debilitats i fortaleses de l’arbrat existent.

«Amb aquest Pla de Gestió de l’Arbrat volem fer una passa més que ens permeti avançar cap a la bona gestió de l’arbrat públic. D’aquesta manera, feim una aposta en ferm per contribuir a millorar-la i també l’aprofitament de la infraestructura verda urbana», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

En aquest sentit, la regidora de Serveis María del Carmen Oses explica que «es tracta d’aplicar accions, planificar estratègies i prendre mesures, perquè després de realitzar una profunda anàlisi puguem corregir i eliminar les situacions de risc, a més de potenciar els beneficis ecosistèmics dels espais verds».

El Pla de Gestió de l’Arbrat (PGA) d’Inca recull, en primer terme, dades rellevants de l’estat actual de l’arbrat i el seu entorn. De l’anàlisi de la informació obtinguda es proposen accions encaminades a millorar la infraestructura verda del municipi.

Així, conegudes les debilitats i les fortaleses de l’arbrat de la capital del Raiguer, el document proposa accions de conservació enfocades a l’evolució contínua al llarg dels anys. En concret, planteja propostes per resoldre les qüestions que milloren la dotació i conservació de l’arbrat existent, i s’ajorna al calendari de prioritats a una darrera etapa la substitució d’arbrat que genera interferències o no aporta serveis ecosistèmics.

D’altra banda, estableix unes línies estratègiques que s’han de seguir per millorar la gestió del que existeix i incrementar el patrimoni a través de noves i més òptimes dotacions. De fet, impulsa el manteniment de l’arbrat existent, sempre que no suposi un risc per a la ciutadania.

«Un dels objectius principals del PGA és gestionar correctament el risc existent de l’arbrat municipal i anticipar-se a possibles situacions de risc per protegir els i les habitants d’Inca. Els arbres del municipi s’han de desenvolupar de manera íntegra i saludable perquè puguin trobar-se sempre en condicions d’aportar beneficis i oferir seguretat als usuaris», destaca Oses.

A més a més, la regidora de Serveis indica que «caldrà fer molta pedagogia a la ciutadania, estàvem acostumats a actuacions que no sempre han estat beneficioses per a l’arbrat. Ara haurem de trobar un equilibri entre la seva protecció i conservació, i la resolució dels problemes que puguin provocar».

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image