EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ANUNCIOS

07Mar 2019

[09/10/2019] Lista provisional de admitidos. Se convoca a los aspirantes que no hayan acreditado disponer del nivel B2 de conocimientos de lengua catalana, para la realización del primer ejercicio, el día 28 de octubre de 2019, a las 10.20 horas, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento. [11/03/2019] Modelo de instancia [07/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB […]

18Sep 2019

[18/09/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 127 17/09/2019) [18/09/2019] Modelo de instancia Presentación de instancias hasta el 8 de octubre

03Oct 2019

[03/10/2019] Model de proposició – Annex II [03/10/2019] Memòria justificativa [03/10/2019] Memòria tècnica Presentació d’ofertes fins al 18 d’octubre de 2019. Les ofertes es poden presentar al Registre de l’Ajuntament o per correu electrònic a secretaria@ajinca.net

26Oct 2018

[04/10/2019] Aprovació inicial de la modificació [04/12/2018] Plànols proposta Elp Teatre: 01 Itineraris peatonals Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [04/12/2018] Plànols d’informació PGOU vigent: 01 Itineraris peatonals 02 Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [21/11/2018] Memòria [31/10/2018] Certificat de parcel·les afectades [26/10/2018] […]