EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ANUNCIOS

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

EDICTOS ORDENADOS POR FECHA DE PUBLICACIÓN

12Abr 2017

[12/04/2017] Aprovació inicial [12/04/2017] Memòria Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com a sociocultural al PGOU d’Inca, situat al carrer d’Antoni M. Alcover, cantonada amb el carrer de Josep M. Llompart (enfront de la plaça del Lledoner), amb l’objecte que la planta baixa de l’equipament tengui ús docent/assistencial.