Batlia

02oct. 2015

L’Ajuntament ha demanat formalment a la direcció de l’Hospital Comarcal la constitució d’un ens de caràcter consultiu en el qual siguin representats tots els municipis de la zona d’influència. “Els ciutadans, per proximitat, traslladen els seus problemes o suggeriments a les administracions locals; aquest fet suposa que als consistoris tenim molta informació que podria ser […]

11set. 2015

Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, ha rebut en audiència el batle d’Inca Virgilio Moreno per conèixer el temes d’interès per a l’equip de govern del municipi. Durant la visita s’ha acordat posar en marxa un Pla Estratègic de Reactivació Econòmica i Social amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. “La […]

09set. 2015

El consistori inquer ha rebut el líder espiritual i cultural senegalès Segerine Mame Mor Mbake, que es troba de gira mundial com a ambaixador de la pau. El batle, Virgilio Moreno, en nom de tot el poble d’Inca li ha donat la benvinguda i li ha expressat el sentiment que la ciutat és un lloc […]

07ag. 2015

El batle Virgilio Moreno, juntament amb la regidora de Formació Alice Weber, ha anat al Quarter General Luque per conèixer de primera mà l’acció formativa del SOIB per a Activitats de venda. Un curs adreçat, preferentment, a persones desocupades. Són un total de 15 alumnes que es formaran en diferents mòduls emmarcats en un certificat […]

29des. 2014

Convocatòria de Ple ordinari

desembre 29, 2014

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 10 hores del dimarts, dia 23 de desembre de 2014, amb el següent ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Dació de compte dels decrets de la Batlia. Dació de compte de l’estat d’execució […]

09des. 2014

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc a la sala de sessions a les 11 hores del dia 9 de desembre de 2014 amb el següent ordre del dia: Aprovació dels pressuposts municipals per al 2015.

02nov. 2014

Data: 28 de novembre de 2014, a les 10 hores, a la Sala de Plens. Ordre del dia: Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Dació de compte dels Decrets de la Batlia. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2014. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de les bases reguladores […]

30oct. 2014

Ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 23 d’octubre de 2014. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 706 al 800 de 2014. Dació de compte de l’informe del tercer trimestre de 2014 sobre l’execució del Pla d’Ajust. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la […]