Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 23 d’octubre de 2014.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 706 al 800 de 2014.
 3. Dació de compte de l’informe del tercer trimestre de 2014 sobre l’execució del Pla d’Ajust.
 4. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de crèdit de les bases d’execució del pressupost núm. 18/2014.
 5. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 19/2014 per crèdit extraordinari.
 6. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 20/2014 per transferència de crèdit.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per sol·licitar al Ministeri d’Hisenda l’ampliació dels terminis dels reintegraments dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la modificació de seccions dels districtes electorals i canvi d’ubicació de col·legis electorals.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per informar la declaració de compatibilitat d’una regidora.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a l’atorgament dels Premis Dijous Bo 2014.
 12. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca relativa a criteris a seguir en procediments de contractació negociats sense publicitat i en contractes menors.
 13. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE sobre el Decret que desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats a biblioteques.
 14. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a l’elaboració d’un pla de manteniment dels arbres del municipi i prevenció de riscs.
 15. Mocions urgents.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Newsletter Image