EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ANUNCIOS

02Ene 2020

[31/07/2020] Lista provisional de admitidos [02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de tres plazas de Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Inca por promoción interna (BOIB núm. 171 21/12/2019)

02Ene 2020

[31/07/2020] Lista provisional de admitidos [02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de dos plazas de Auxiliar administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)

09Jun 2020

[14/07/2020] Informació: 01 Itineraris peatonals 02 Inf. urbanitzables i creixement no realitzat 00 Plànol guia D2 [14/07/2020] Proposta: 01 Itineraris peatonals 02 Inf. urbanitzables i creixement no realitzat 00 Plànol guia D2 [14/07/2020] Certificat de finques i parcel·les afectades [14/07/2020] Memòria [10/03/2020] Dictamen [10/03/2020] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 30 10/03/2020)

05Jun 2019

[10/07/2020] Propuesta de pago [25/09/2019] Concesiones/denegaciones de las subvenciones [05/06/2019] Anexos: anexo-01 anexo-02 anexo-03 anexo-04 anexo-05 anexo-06 anexo-07 anexo-08 anexo-09 anexo-10 anexo-11 anexo-12 anexo-13 anexo-14 anexo-15 [05/06/019] Enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS núm. 452874 [05/06/2019] Bases reguladoras de la subvención (BOIB núm. 74 04/06/2019)