EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ANUNCIOS

[05/06/2023] Llista de reconeixement i obligació [11/04/2023] Aprovació inicial de concessions i denegacions Termini d’al·legacions: de l’11 al 25 d’abril de 2023. [15/12/2022] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada, el compliment dels requisits de la convocatòria i dels criteris objectius (barem econòmic) Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 16 al 30 de […]

[23/05/2023] Llista provisional d’admesos COMUNICACIÓ IMPORTANT. Les persones que havien presentat la sol·licitud a la primera convocatòria l’hauran de tornar a presentar. No cal fer el pagament de nou, sinó que podran adjuntar el mateix resguard de pagament que varen presentar la primera vegada. [17/04/2023] Annex 1 i autobarem [17/04/2023] Annex 2 [17/04/2023] Rectificació de […]

[22/05/2023] Anuncio de exposición pública (BOIB núm. 67, 20/05/2023) [03/06/2022] Disposición pública matricula IAE 2022 (BOIB núm. 72 02/06/2022) [27/07/2021] Anuncio de cobranza IAE 2021 [24/05/2021] Disposición pública matrícula IAE 2021 (BOIB núm. 67 22/05/2021) [27/05/2020] Disposición pública matrícula IAE 2020 (BOIB núm. 87 19/05/2020) [03/01/2019] Ordenanza (BOIB núm. 180 30/12/2003 – pàg. 216 – […]

Newsletter Image