Són problemes? O no són problemes?

Grup de teatre Ballarugues presenta:

SÓN PROBLEMES? O NO SÓN PROBLEMES?

DISSABTE 28 D’OCTUBRE 2023
19.30 H · CASAL DE CULTURA

AUTORIA I DIRECCIÓ CATALINA FILANI

QUADRE D’ACTORS MARISOL ANDRÉS · POLA BESTARD · CATALINA FILANI · PAQUITA ALOMAR · MIQUEL FILANI · LUCI AGUILÓ · POLA RUBERT · BENNY GONZÁLEZ · TOMEU MIRÓ · LLUM I SO MIQUEL BIBILONI · TRANSPORT TONI PLANAS

RECOLLIDA D’ALIMENTS EN BENEFICI DE CREU ROJA INCA (preferiblement llet)

octubre 28 @ 19:30
19:30 — 20:30 (1h)

Newsletter Image