La darrera Junta Local municipal va aprovar l’oferta d’ocupació que ha tret la Conselleria d’Economia i Competitivitat i que permetrà la contractació de fins a 39 persones d’Inca en situació d’atur.

D’aquestes 39 places, fins a 32 aniran destinades directament a reforçar el servei de manteniment diari de la ciutat.

Així se seleccionaran 10 operaris de picapedrer, 6 jardiners, 8 netejadors, 3 persones de manteniment i 6 pintors.

D’altra banda, s’escolliran 6 persones amb el perfil polivalent de consergeria, telefonista i informadors, que aniran destinats al Centre de Formació, al departament de Cultura i a l’aparcament de la plaça d’Antoni Mateu.

Aquestes contractacions es podran dur a terme gràcies al Programa de Reinserció Laboral aprovat recentment pel Govern de les Illes Balears i al qual s’acull el consistori amb el referit acord.

Amb aquesta iniciativa es contractaran persones majors de 45 anys que duguin més de dos anys sense feina. També han d’haver esgotat qualsevol tipus de prestació d’atur o subsidi.

El consistori rebrà del Servei d’Ocupació de les Illes Balears 141.400 euros, xifra que suposa 600 euros mensuals per cada contracte de 6 mesos de durada.

Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà la part salarial no coberta fins a arribar a la totalitat del sou corresponent a cada plaça laboral.

El SOIB durà a terme la preselecció dels aturats que compleixen amb els requisits. Comprovaran així mateix l’adequació dels candidats al lloc de treball ofert pel perfil professional i nivell de motivació.

En igualtat de condicions, tenen prioritat per ser contractades les persones que, reunint tots els requisits, tinguin al seu càrrec menors o familiars de primer grau dependents.

Per poder ser contractat és condició indispensable que en el moment de la contractació el demandant tingui la seva demanda al SOIB en situació d’alta. Per tal motiu des de l’Ajuntament es recomana a totes les persones que puguin encaixar en aquest perfil que actualitzin la seva situació a l’oficina del SOIB d’Inca.

Compartir

Newsletter Image