PROVES DE CATALÀ
Convocatòria de gener de 2020

Inscripció del 12 al 25 de novembre

CERTIFICATS DELS NIVELLS A2, B1, B2 I C1

Proves escrites: el mes de gener
Dia 22: nivell B2
Dia 25: nivell A2 i C1
Dia 27: nivell B1

Proves orals: entre el 7 i el 12 de març de 2020

Llocs: Inca, Manacor, Palma, Ciutadella, Eivissa i Formentera

Punts d’inscripció, calendari i més informació a http://dgpoling.caib.cat / tel. 971 177 634

Compartir

Newsletter Image