1. Renta’t bé les mans abans i després de sortir de casa.
 2. Respecta la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. Si no fos possible, utilitza mascareta a partir de 3 anys, respecta el seu temps de vida útil i no la tiris en terra!
 3. Si utilitzes guants, tampoc els tiris en terra! S’han de dipositar a les papereres o al contenidor de rebuig.
 4. No toquis el mobiliari urbà ni t’asseguis als bancs.
 5. En tossir o esternudar, cobreix-te la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze.
 6. Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca. Les mans, portis guants o no, faciliten la transmissió dels virus.
 7. Si passeges amb el teu ca, recull els seus excrements. Les sancions poden arribar als 600 euros.
 8. I recorda que no es pot sortir de casa amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o en situació de quarantena.

 1. Lávate bien las manos antes y después de salir de casa.
 2. Respeta la distancia de seguridad de 2 metros con otras personas. Si no fuera posible, utiliza mascarilla a partir de 3 años, respeta su tiempo de vida útil y ¡no la tires al suelo!
 3. Si utilizas guantes, ¡tampoco los tires al suelo! Se tienen que tirar en las papeleras o en el contenedor de rechazo.
 4. No toques el mobiliario urbano ni te sientes en los bancos.
 5. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el codo.
 6. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Las manos, lleves guantes o no, facilitan la transmisión de los virus.
 7. Si paseas con tu perro, recoge sus excrementos. Las sanciones pueden llegar a los 600 euros.
 8. Y recuerda que no se puede salir de casa con síntomas compatibles con la COVID-19 o en situación de cuarentena.

Compartir

Newsletter Image