Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, el dia 11 de juliol de 2017, a les 9 h, al Museu del Calçat i de la Pell (av. del General Luque, 223).

Es convoca els aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició i els que han acreditat disposar del nivell A2 de coneixements de llengua catalana, el dia 5 de juliol de 2017, a les 10 h, al Centre de Professors d’Inca (c/ Antoni Torrandell, 59) per a la realització del segon exercici de la fase d’oposició.

Es convoca els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell A2 de coneixements de llengua catalana, el dia 29 de juny de 2017, a les 9.30 h, al Centre de Professors d’Inca (c/ Antoni Torrandell, 59) per a la realització del primer exercici.

Termini de presentació d’instàncies fins al 13 de febrer de 2017.

Compartir

Newsletter Image