Cementerio

No s’ha de sol·licitar cita prèvia. Horari: del 29 al 31 d’octubre i 1 de novembre, de 8 a 21 h. Resta de dies, de 8 a 20 h. És obligatori l’ús de mascareta. Manteniu la distància de seguretat. Per tal d’evitar la massificació de persones, és recomanable portar les flors els dies previs a l’1 de novembre, […]

[14/11/2022] Calificación final y elaboración del bolsín [09/11/2022] Calificación de la fase de concurso [31/10/2022] Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición [21/10/2022] Resultado de la prueba del segundo ejercicio [11/10/2022] Resultado de la prueba de catalán [06/10/2022] Convocatoria para realizar la prueba de catalán [26/02/2020] Lista definitiva de admitidos [12/02/2020] Lista […]

[29/06/2017] Memòria descriptiva i plecs de condicions [29/06/2017] Pressupost i amidaments [29/06/2017] Resum del pressupost [29/06/2017] Estudi bàsic de seguretat [29/06/2017] Quadre de preus descomposts [29/06/2017] Plànol de planta baixa i coberta de secció transversal [29/06/2017] Plànol de detalls de la coberta, paret lateral [29/06/2017] Plànol de planta de situació conjunt Termini de presentació: 11 de juliol de 2017. Projecte bàsic i d’execució […]

Newsletter Image