Oferta pública

[19/02/2024] Enllaç al tràmit de la Seu Electrònica (s’ha d’adjuntar el comprovant de pagament dels drets d’examen, per la qual cosa, abans de dur a terme el tràmit electrònic, s’haurà de procedir a l’autoliquidació de la taxa a l’Oficina Virtual Tributària de l’Ajuntament d’Inca). Oficina Virtual Tributària Convocatòria i bases (BOIB núm.  163, 30/11/2023) Anunci […]

[14/12/2023] Publicació de la borsa definitiva [21/11/2023] Puntuació provisional de la fase de concurs [08/11/2023] Decret 2023-6813 Llista definitiva d’admesos i exclosos [20/10/2023] Decret 2023-2441 Llista provisional de persones admeses **Degut a problemes tècnics amb el servei de correu electrònic, no ha estat possible rebre les peticions de liquidació per participar en el procés selectiu durant […]

[27/10/2023] Resolució d’al·legacions [20/10/2023] Examen català / Examen castellà / Plantilla de respostes [20/10/2023] Publicació resultats segon exercici (tipus test) [09/10/2023] Resultat del primer exercici (català C1) i convocatòria del segon. El proper examen tendrà lloc el proper dia 19 d’octubre, a les 9.30 h, al Centre de Professorat d’Inca (carrer Mestre Antoni Torrandell, 59). [14/09/2023] […]

Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça electrònica secretaria@ajinca.net. Al tràmit electrònic se us indicarà que adjunteu aquest document com a comprovant del pagament. En cas contrari, no podreu finalitzar el tràmit. L’emissió d’aquest document no és automàtica, per la qual […]

[08/11/2023] Resultat definitiu del segon exercici i elaboració del borsí [30/10/2023] Resultat de la prova del segon exercici [25/08/2023] Resultat de la prova del primer exercici [14/08/2023] Decret 2023-1894 [14/08/2023] Proposta de resolució [27/07/2023] Llista provisional d’admesos [22/06/2023] Annex II – Model d’instància [22/06/2023] Convocatòria i bases reguladores (BOIB núm. 84, 22/06/2023) Tramitació en línia […]

[06/07/2023] Qualificació final i elaboració del borsí [30/06/2023] Resolució d’al·legacions en relació a la prova pràctica i qualificació provisional de la fase de concurs   [20/06/2023] Resultat de la prova del segon exercici [13/06/2023] Resultats del primer exercici i convocatoria per a la realització del segon [09/06/2023] Llista definitiva d’admesos [23/05/2023] Llista provisional d’admesos COMUNICACIÓ […]

[27/07/2023] Resultat final del procés i constitució del borsí [21/07/2023] Qualificació provisional de la fase de concurs. [10/07/2023] Resultats del segon exercici (pràctic) [29/06/2023] Resultats del primer exercici (català) [26/06/2023] Llista definitiva d’admesos i exclosos [13/06/2023] Decret 2023-1439 de rectificació de l’hora de l’examen (27/06/2023 12.30 h) [09/06/2023] Decret 2023-1428 de rectificació de la data […]

[10/03/2023] Convocatòria i bases (BOIB núm. 30, 09/03/2023) Tramitació en línia. Abans de procedir al tràmit de liquidació, haureu de sol·licitar el document de pagament de la taxa a l’adreça electrònica secretaria@ajinca.net. Al tràmit electrònic se us indicarà que adjunteu aquest document com a comprovant del pagament. En cas contrari, no podreu finalitzar el tràmit. L’emissió […]

[21/12/2023] Resultats definitiu [01/12/2023] Qualificació provisional del concurs i posterior borsí [11/10/2023] Llista provisional de persones admeses [24/04/2023] Annex I i autobarem [24/04/2023] Modificació de les bases reguladores (BOIB núm. 51 22/04/2023). COMUNICACIÓ IMPORTANT. Les persones que havien presentat la sol·licitud per al concurs a la primera convocatòria l’han de tornar presentar, però no cal […]

[29/11/2023] Qualificació definitiva i elaboració del borsí [20/11/2023] Qualificació provisional [11/10/2023] Llista provisional de persones admeses [24/04/2023] Annex I i autobarem [24/04/2023] Modificació de les bases reguladores (BOIB núm. 51 22/04/2023). COMUNICACIÓ IMPORTANT. Les persones que havien presentat la sol·licitud per al concurs per una plaça de Director/a del Museu del Calçat a la primera convocatòria l’han […]

[23/11/2023] Qualificació definitiva del concurs i elaboració del borsí [02/11/2023] Qualificació provisional del concurs [16/10/2023] Llista definitiva de persones admeses [26/09/2023] Llista provisional de persones admeses COMUNICACIÓ IMPORTANT: Les persones que havien presentat la sol·licitud a la primera convocatòria, l’hauran de tornar presentar. No cal fer el pagament de nou, sinó que podran adjuntar el […]

[27/10/2022] Calificación definitiva y elaboración del bolsín [21/10/2022] Resultado del tercer ejercicio [04/10/2022] Resultado definitivo del segundo ejercicio [22/09/2022] Preguntas y respuestas del segundo ejercicio [22/09/2022] Resultado del segundo ejercicio [26/08/2022] Lista definitiva de admitidos y excluídos (segundo ejercicio de la oposición (cuestionario tipo test) día 21 de septiembre, a las 10 h, en el […]

[14/02/2023] Nomenament de personal funcionari de carrera (BOIB núm. 20 14/02/2023) [17/01/2023] Nova publicació del borsí per errada de transcripció en la publicació anterior [13/01/2023] Publicació qualificació definitiva, relació d’aprovats i elaboració del borsí [30/11/2022] Qualificació del quart exercici (prova pràctica) [30/11/2022] Tercer-exercici (català) / (castellano) [15/11/2022] Data de realització del quart exercici [25/10/2022] Qualificació […]

[13/12/2022] Declaración de convocatoria desierta (BOIB núm. 157 03/12/2022) [22/11/2022] Decreto de la Alcaldía por el cual se declara desierto el proceso selectivo [20/05/2022] Prueba práctica del tercer ejercicio [20/05/2022] Resultado de la prueba del tercer ejercicio (prueba práctica) [26/04/2022] Modelo de examen de la prueba de conocimientos y solucionario [26/04/2022] Resultado de la prueba […]

[14/02/2023] Relació d’aspirants que han superat el procés selectiu (BOIB núm. 20 14/02/2023) [09/02/2023] Resolució d’al·legacions a la llista provisional de persones aprovades i publicació de la llista definitiva [07/02/2023] Resolució de la batlia per a declarar deserta una plaça de Policia Local reservada a la seva provisió per mobilitat (BOIB núm. 17 07/02/2023) [22/12/2022] […]

[21/03/2023] Nombramiento de personal funcionario de carrera policía local por movilidad del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 35 18/03/2023) [07/02/2023] Resolución de alcaldía para declarar desierta una plaza de Policia Local reservada a su provisión por movilidad (BOIB num. 17 07/02/2023) [21/10/2022] Resolución de las alegaciones y valoración de méritos, lista definitiva y propuesta de nombramiento […]

[16/05/2024] Llista definitiva de les persones aprovades en la fase d’oposició [09/05/2024] Resultats del quart exercici [02/05/2024] Convocatòria per a la realització del 4t exercici [25/04/2024] Resultats del tercer exercici [18/03/2024] Convocatòria per al tercer exercici [23/02/2024] Resultats del segon exercici [26/01/2024] Llista provisional de persones admeses [27/09/2021] Bases reguladores (BOIB núm. 129, 18/09/2021)

Queda suspendida hasta nuevo aviso la realización de la prueba de conocimientos de catalán del proceso selectivo la cual estaba prevista para el próximo día 16 de diciembre de 2021. [10/12/2021] Suspensión de la prueba de conocimientos de catalán [10/11/2021] Lista provisional de admitidos [06/09/2021] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 120 04/12/2021)

[22/12/2021] Calificación definitiva [16/12/2021] Calificación de la fase de concurso [10/12/2021] Plantilla de autobaremación de méritos [10/12/2021] Anexo III [10/12/2021] Resultado definitivo de la fase de oposición [03/12/2021] Test de la prueba del segundo ejercicio (castellano/català) y solucionario [02/12/2021] Resultado de la prueba del segundo ejercicio [23/11/2021] Resultado de la prueba del primer ejercicio [17/11/2021] […]

[07/03/2022] Constitución del bolsín por orden de prelación [17/02/2022] Rectificación del resultado de la prueba del segundo ejercicio [16/02/2022] Cuestionario tipo test de la prueba del segundo ejercicio para las personas confinadas y solucionario (català/castellano) [16/02/2022] Resultado de la prueba del segundo ejercicio para las personas confinadas (cuestionario tipo test) [15/02/2022] Segunda convocatoria al cuestionario […]

[23/11/2021] Elaboración del bolsín definitivo del programa temporal “Suport per a la nova normalitat” [23/11/2021] Elaboración del bolsín definitivo del programa “Inca Business” [23/11/2021] Elaboración del bolsín definitivo de personal funcionario técnico medio de Relaciones Laborales [09/11/2021] Valoración de méritos [03/11/2021] Rectificación de la lista de admitidos [26/10/2021] Resultados del primer ejercicio (prueba de catalán) […]

[15/10/2021] Solucions al test [15/10/2021] Part 2 (català) / (castellano) [15/10/2021] Preguntes (català) / (castellano) [13/10/2021] Resultat del segon exercici [21/09/2021] Data de realització del segon exercici [19/07/2021] Informe ajornament segon exercici [14/07/2021] Convocatòria segon exercici [23/06/2021] Decret de la Batlia 2021-0945 d’aprovació del Tribunal i llista provisional d’admesos [03/06/2021] Model d’instància [03/06/2021] Bases de […]

[14/02/2022] Calificación final, relación de aprobados y elaboración del bolsín [08/02/2022] Resultado de la prueba del tercer ejercicio [21/01/2022] Enmienda de los resultados de la segunda prueba.  [20/01/2022] Resultado de la segunda prueba (prueba de conocimientos) [16/12/2021] Lista de personas convocadas al segundo ejercicio [30/11/2021] Resultado de la prueba del primer ejercicio (catalán) y fecha […]

[20/05/2021] Modelo tercer ejercicio (caso práctico) [18/05/2021] Calificación definitiva, relación de aprobados y elaboración del bolsín [10/05/2021] Resultado del tercer ejercicio [26/04/2021] Resultado del segundo ejercicio una vez resueltas las alegaciones presentadas y fecha del tercer ejercicio [24/03/2021] Preguntas del segundo ejercicio (cat/cast) y solucionario [24/03/2021] Resultado del segundo ejercicio [16/03/2021] Resultado de la prueba […]

30/11/2021] Lista definitiva de personas aprobadas [22/11/2021] Lista provisional de personas aprobadas [22/11/2021] Resolución de las revisiones solicitadas al quinto ejercicio [10/11/2021] Resultado del quinto ejercicio (prueba de aptitud psicológica y de personalidad) [04/11/2021] Resultado revisiones cuarto ejercicio y fecha del quinto ejercicio (prueba de aptitud psicológica y de personalidad) [15/10/2021] Rectificación de error en […]

[30/09/2020] Resultado definitivo del concurso de méritos [24/09/2020] Resultado de la valoración de méritos [23/09/2020] Lista definitiva de admitidos [21/09/2020] Aclaración [28/08/2020] Lista provisional de admitidos [05/08/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020) [05/08/2020] Modelo de solicitud

[11/03/2021] Elaboración del bolsín y orden de prelación [19/02/2021] Valoración méritos [23/11/2020] Lista provisional de admitidos [04/08/2020] Anexo y modelo de instancia [04/08/2020] Bases de la convocatoria (BOIB núm. 136 04/08/2020)

[15/12/2020] Lista del orden de prelación [04/12/2020] Valoración de los méritos [30/11/2020] Lista definitiva de admitidos [16/10/2020] Lista provisional de admitidos [31/07/2020] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 133 30/07/2020) [04/08/2020] Anexos 2 y 3 (Modelos de solicitud y relación de méritos) Bolsín de personal funcionario mediante sistema de concurso, escala de Administración especial, […]

Plaza de celador de obras

junio 15, 2020

[22/10/2020] Resolución de alegaciones y elaboración del bolsín [13/10/2020] Valoración de los méritos [13/10/2020] Lista definitiva de admitidos [22/09/2020] Resultado de la prueba del primer ejercicio (conocimientos de catalán) [18/09/2020] Lista definitiva de admitidos [02/09/2020] Lista provisional de admitidos [19/06/2020] Modelo de intancia [15/06/2020] Convocatoria y bases para cubrir, de manera interina y mediante sistema […]

[19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Bases i convocatòria per a la cobertura interina d’una plaça d’agent d’igualtat i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria (BOIB núm. 107 13/06/2020)

[22/02/2022] Llista definitiva de les persones que han de ser nomenades personal funcionari de carrera [21/05/2021] Relació definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu [13/05/2021] Qualificació de la fase de concurs [25/04/2021] Llista de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició [14/04/2021] Resultat del quart exercici [07/04/2021] Rectificació de […]

[27/05/2021] Calificación final de la fase concurso-oposición [21/05/2021] Calificación de la fase de concurso [14/05/2021] Calificación definitiva [10/05/2021] Resultado de la prueba del cuarto ejercicio una vez resueltas las alegaciones presentadas [01/10/2020]  Resultado de la prueba del cuarto ejercicio [21/09/2020]  Resultado de la prueba del tercer ejercicio [10/09/2020] Resultado de la prueba del segundo ejercicio […]

[09/06/2021] Elaboración del bolsín [09/06/2021] Lista definitiva fase concurso-oposición [09/06/2021] Decreto de la Alcaldía [25/03/2021] Calificación de la fase de concurso [18/03/2021] Decreto de la Alcaldía de resolución de los recursos presentados [22/12/2020] Calificación definitiva [01/12/2020] Resultado del cuarto ejercicio [02/11/2020] Asignación de aulas para el cuarto ejercicio [29/10/2020] Rectificación de las notas del tercer […]

[02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)

[14/02/2020] Calificación definitiva y elaboración del bolsín [05/02/2020] Resultado del tercer ejercicio [23/01/2020] Se pone en conocimiento de los interesados que el tercer examen de la fase de oposición se realizará el día 30 de enero de 2020 a las 12 horas en la Biblioteca Municipal de Inca situada en la avenida Germanías (Claustro de Santo Domingo). […]

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para cubrir de manera temporal una plaza vacante de personal laboral en la categoría de peón de parques y jardines del Ayuntamiento de Inca y la posterior creación de un bolsín […]

  • 1
  • 2
Newsletter Image