Servicios y espacio público

[28/12/2017] Adjudicació [04/10/2017] Projecte [28/09/2017] Contractació de les obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d’Inca-2017 (BOIB núm. 119 28/09/2017) [28/09/2017] Plec de clàusules administratives Termini de presentació d’ofertes fins al 24 d’octubre de 2017.

[29/06/2017] Memòria descriptiva i plecs de condicions [29/06/2017] Pressupost i amidaments [29/06/2017] Resum del pressupost [29/06/2017] Estudi bàsic de seguretat [29/06/2017] Quadre de preus descomposts [29/06/2017] Plànol de planta baixa i coberta de secció transversal [29/06/2017] Plànol de detalls de la coberta, paret lateral [29/06/2017] Plànol de planta de situació conjunt Termini de presentació: 11 de juliol de 2017. Projecte bàsic i d’execució […]

[14/05/2018] Elaboración del bolsín [04/05/2018] Valoración de méritos Las personas aspirantes que han superado esta fase de oposición pueden presentar la acreditación de los diferentes méritos hasta el día 20 de marzo de 2018. [15/03/2018] Calificación definitiva [02/03/2018] Resultado de la tercera prueba (prueba práctica) Se convoca el día 28 de febrero, a las 9 horas, a la entrada del […]

[21/05/2018] Elaboración del bolsín [10/05/2018] Valoración de méritos Las personas aspirantes que han superado esta fase de oposición pueden presentar la acreditación de los méritos hasta el 9 de marzo de 2018. [06/03/2018] Calificación definitiva [23/02/2018] Resultado de la tercera prueba (prueba práctica) Se convoca el día 21 de febrero, a las 10.15 h, en el Museo del […]

[21/05/2018] Elaboración del bolsín [10/05/2018] Valoración de méritos Las personas aspirantes que han superado esta fase de oposición pueden presentar la acreditación de los méritos hasta el 9 de marzo de 2018. [06/03/2018] Calificación definitiva [23/02/2018] Resultado de la tercera prueba (prueba pràctica) Se convoca el día 23 de febrero de 2018, a las 9.00 horas, en las […]

[14/05/2018] Elaboración del bolsín [04/05/2018] Valoración de méritos Las personas aspirantes que han superado la fase de oposición pueden presentar la acreditación de los diferentes méritos a valorar en la fase de concurso hasta el día 5 de marzo de 2018. [27/02/2018] Calificación definitiva [20/02/2018] Resultado del tercer ejercicio (prueba pràctica) Se convoca el día 19 de febrero, a […]

Borsí de netejadors/ores

enero 30, 2017

[22/09/2017] Elaboració del borsí [31/07/2017] Valoració mèrits Tribunal Qualificador en la fase de concurs. [12/07/2017] Resultat tercer exercici Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, el dia 11 de juliol de 2017, a les 9 h, al Museu del Calçat i de la Pell (av. del General Luque, 223). [05/07/2017] […]

Presentació d’ofertes fins a l’1 de febrer de 2017 Projecte de millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de l’avinguda Gran Via de Colom, inclòs en el Pla Especial d’Inversions Financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017) [27/03/2017] Adjudicació definitiva [18/01/2017] Plec de clàusules administratives [18/01/2017] Projecte [18/01/2017] BOIB núm. 7 17/01/2017 [18/01/2017] Plànols pl01 […]

Presentació d’ofertes fins a l’1 de febrer de 2017 Projecte de remodelació de l’enllumenat públic del municipi d’Inca, Zona 2, inclòs en el Pla Especial d’Inversions financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017) [27/03/2017] Adjudicació definitiva [25/01/2017] Nota [25/01/2017] Projecte modificat [18/01/2017] Plec de clàusules administratives [18/01/2017] Projecte [18/01/2017] BOIB núm. 7 17/01/2017 [18/01/2017] Plànols pl01 […]

Presentació d’ofertes fins a l’1 de febrer de 2017 Projecte de reforma i modernització de l’enllumenat públic de vàries zones d’Inca, inclòs en el Pla Especial d’Inversions financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017) [27/03/2017] Adjudicació definitiva [25/01/2017] Nota [25/01/2017] Projecte modificat [18/01/2017] Plec de clàusules administratives [18/01/2017] Projecte [18/01/2017] BOIB núm. 7 17/01/2017 [18/01/2017] Plànols pl01 pl02 pl03 pl04 […]

Tasa para el suministro de agua

diciembre 22, 2016

[18/11/2019] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa ejercicio 2020 (BOIB núm. 156 16/11/2019) [04/12/2018] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa ejercicio 2019 (BOIB núm. 147 24/11/2018) [14/11/2017] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa ejercicio 2018 (BOIB núm. 138 11/11/2017) [22/12/2016] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa […]

Durant les dates nadalenques, Inca acollirà la campanya «Els vidres d’Orient» amb l’objectiu d’animar a la població a aportar vidre als contenidors de la ciutat i sensibilitzar sobre la importància del reciclatge del vidre. L’acte ha estat presentat per la regidora de Serveis, Francisca Barceló i per Roberto Fuente, gerent de zona de l’empresa Ecovidrio. […]

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [14/11/2016] Plec de clàusules administratives [14/11/2016] BOIB núm. 143 12/11/2016 [14/11/2016] Memòria [14/11/2016] Estudi bàsic de seguretat i salut [14/11/2016] Resum del pressupost [14/11/2016] Pressupost i amidaments [14/11/2016] Quadre de descomposts [14/11/2016] Decret 110/2010, de 29 d’octubre, Reglament de supressió de barreres arquitectòniques [14/11/2016] Plànol 1 [14/11/2016] Plànol 2 [14/11/2016] Plànol 3 [14/11/2016] Plànol 4 Presentació d’ofertes fins al 9 de desembre de […]

[29/12/2020] Aprovació definitiva de modificació (BOIB núm. 215 29/12/2020) [20/12/2019] Aprovació definitiva de modificació (BOIB núm. 170 19/12/2019) [20/12/2019] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 144 22/10/2019) [02/01/2019] Aprovació definitiva de modificació (BOIB núm. 163 29/12/2018) [09/11/2018] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 140 08/11/2018) [09/11/2018] Proposta de modificació [09/01/2017] Aprovació definitiva de modificació (BOIB núm. 161 24/12/2016) [07/11/2016] […]

Atenent al pròxim sistema de recollida de fems que es realitzarà durant el 2017, l’Ajuntament d’Inca ha aprovat modificat la taxa corresponent amb bonificacions que premiaran les persones i empreses que reciclin de manera correcta “La finalitat última és augmentar la recollida selectiva de la ciutat, que al darrer any fou del 8% i que […]

Del 16 al 22 de setembre Inca participarà de la Setmana Europea de la Mobilitat. El programa d’activitats ha estat presentat pel Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Mobilitat, Antonia Triguero, el tinent batle d’esports, Gori Ferrà, la regidora de Serveis, Francisca Barceló, i altres membres del Consistori a l’avinguda del General Luque. “Hem volgut […]

Durant l’estiu des de les àrees de Policia, Serveis i Educació s’han executat diverses demandes dels centres educatius de la ciutat per tal de millorar tant la mobilitat dels vehicles com la seguretat dels vianants. El Batle, Virgilio Moreno, la regidora de Policia, Antonia Triguero, la regidora d’Educació, Alice Weber i la regidora de Serveis, […]

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha decidido desestimar el recurso interpuesto por Gestió d’Aigües d’Inca SLU contra el acuerdo de Pleno de 28 de febrero de 2014, mediante el cual el Ayuntamiento renunció a la celebración del contrato de concesión de la gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua […]

L’Escola de Reciclatge arriba a Inca del 27 al 29 de gener al pati d’armes del Quarter General Luque. Es tracta d’una aula mòbil de dos pisos amb recursos educatius interactius sobre reciclatge de residus electrònics. Aquest és un projecte d’educació sobre sostenibilitat i formació mediambiental en el reciclatge de RAEE (residus d’aparells electrònics i […]

La ciutat d’Inca ha començat amb un procés participatiu per tal de redactar un Pla de Residus. La presentació realitzada pel batle Virgilio Moreno, el tinent batle de Medi Ambient Àngel García i la regidora de Serveis Francisca Barceló ha servit per ensenyar el full de ruta de l’equip de govern en aquestes matèries. L’objectiu […]