L’Ajuntament d’Inca ha celebrat avui una nova sessió de la Taula de Coordinació contra les Violències Masclistes, en la qual han participat representants de les diferents àrees municipals, Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Delegación de Gobierno, cossos de seguretat i entitats socials i educatives del municipi. Abans de començar l’acte s’ha realitzat un minut de silenci en memòria de les darreres víctimes de violència de gènere.

La finalitat d’aquestes trobades periòdiques és treballar de manera conjunta entre tots els agents implicats en la lluita contra la violència masclista per garantir l’existència d’una sòlida xarxa d’atenció i actuació a la capital del Raiguer. «La nostra prioritat és seguir treballant de manera conjunta amb totes les institucions i entitats per contribuir a fomentar la coordinació i, d’aquesta manera, a millorar l’atenció i protecció de les víctimes, així com impulsar la detecció precoç dels casos. És imprescindible la implicació de tots i totes per aconseguir acabar amb aquesta xacra social», assenyala la regidora d’Igualtat Antònia Maria Sabater.

Així doncs, durant la sessió d’avui s’ha fet balanç dels avanços assolits en matèria d’igualtat a Inca, alhora que s’han analitzat els reptes que s’han d’anar enfrontant. En aquest sentit, cal destacar que des de la constitució oficial de la Taula el passat mes de novembre s’ha treballat per donar resposta a les necessitats i demandes exposades a la primera sessió. A més a més, s’ha treballat conjuntament de la mà de cinc entitats del municipi, i s’ha aconseguit la posada en marxa de més de deu tallers o activitats.

De forma paral·lela, des del departament d’Igualtat s’han mantingut reunions amb les altres regidories municipals per analitzar les accions que es duen a terme tenint en compte la perspectiva de gènere i definir futures accions que fomentin la transversalitat i promoguin la igualtat. A part, s’està treballant en el nou Pla d’Igualtat, que es desenvoluparà seguint un procés participatiu mitjançant el qual es donarà visibilitat als eixos d’opressió i empoderarà la població per denunciar els mecanismes de discriminació estructural.

D’altra banda, un dels principals reptes de l’Ajuntament és impulsar i consolidar l’Espai de Dones d’Inca com a centre d’atenció i orientació comarcal. Respecte a aquest darrer punt, el passat mes de març l’Ajuntament d’Inca i el Consell de Mallorca varen signar un acord de col·laboració per tal que la Direcció d’Igualtat i Diversitat oferís el servei d’oficina d’Igualtat, el Punt d’Informació Jurídica, el Servei d’Atenció Psicològica, el Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBI (SAI) i d’altres de relacionats amb l’atenció a les violències masclistes a Inca. D’aquesta manera, l’Espai de Dones d’Inca ha augmentat les seves prestacions i pot oferir una atenció integral a les seves usuàries, procedents de tota la comarca del Raiguer.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image