1. La malaltia i el confinament no són raons per a l’ACOMIADAMENT.
  2. L’ERTO suposa la suspensió temporal del contracte o la reducció temporal de la jornada.
  3. Ha de tenir justificació, s’ha de pactar, i tens dret a prestació per desocupació.
  4. Tens dret a una FLEXIBILITZACIÓ de l’horari i/o a la REDUCCIÓ de jornada per raons de conciliació familiar.
  5. El confinament no és una raó d’ACOMIADAMENT. L’aïllament preventiu és equiparable a una incapacitat temporal per accident de treball.
  6. Els AUTÒNOMS AFECTATS podran deixar de pagar la quota i tenen dret a una prestació, si es veuen obligats a tancar el negoci o perden un 75 % de la facturació.
  7. Tens CONTRACTE FIX-DISCONTINU i no has començat a fer feina quan esperaves? L’empresa ha d’especificar-te’n els motius. En cas d’un ERTO, tens accés a prestació.
  8. Per resoldre qualsevol dubte CONSULTA les organitzacions sindicals o les oficines del SOIB.

Compartir

Newsletter Image